Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη

Η Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) προσφέρει στους συμμετέχοντες δραστηριότητες κινητικότητας μεγάλης διάρκειας του Erasmus+ (Βασική Δράση 1) την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους στην/στις ξένη/ες γλώσσα/ες που θα χρησιμοποιήσουν για σπουδές, εργασία ή εθελοντισμό στο εξωτερικό. Επιπλέον, οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα για να βελτιώσουν τη γλωσσική τους επάρκεια.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Διαδικτυακή Γλωσσική Υποστήριξη (OLS) μπορείτε να βρείτε εδώ