Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Μηχανική Αυτοκινήτου

Αξιολογημένος  – Πιστοποιημένος κλάδος σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
-Κρατική χορηγία

Τι θα μάθεις…
• Ο μόνος ελληνόφωνος κλάδος ανωτέρου διπλώματος μηχανικών αυτοκινήτων στην Κύπρο.
• Εκπαίδευση σε καινούριες τεχνολογίες που συμπεριλαμβάνουν υβριδικά, ηλεκτρικά, και οχήματα υγραεριοκίνησης.
• Με το δίπλωμα και την απαραίτητη πρακτική εξάσκηση, οι φοιτητές μπορούν να πάρουν Επαγγελματική Άδεια Τεχνίτη (Μηχανικού Οχημάτων).
• Πλήρης εξοπλισμένα εργαστήρια για πρακτική εκπαίδευση.
• Εκπαίδευση με χρήση εξομοιωτών για καλύτερη κατανόηση των συστημάτων στα οχήματα.
• Λειτουργία μηχανών εσωτερικής καύσης όπως διανομή καυσίμου, λίπανση κινητήρα, υπερσυμπιεστές και άλλα συστήματα.
• Εκπαίδευση σε συστήματα κινητήρων πετρελαίου.
• Διαγνωστικός έλεγχος οχημάτων, και ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης.
• Συστήματα μετάδοσης κίνησης, πέδησης (φρένων), διεύθυνσης και ανάρτησης.
• Δυνατότητα εργασίας σαν υπεύθυνος γραμμής τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΜΟΤ) (Απαιτείται και ένας χρόνος πείρα στην μηχανική αυτοκινήτων).

Διάρκεια: Τρία χρόνια
Γλώσσα: Ελληνικά
Τοποθεσία: Intercollege Λευκωσίας

Με τη συνεχή αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών τις τελευταίες δεκαετίες, η ζήτηση για το συγκεκριμένο επάγγελμα αυξάνεται ραγδαία και όλες πλέον οι κατασκευάστριες εταιρίες επενδύουν σοβαρά στις ομάδες τεχνικής υποστήριξης (συνεργείο, εξυπηρέτηση μετά την πώληση/after sales, ανταλλακτικά κ.λπ.), με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών. Ως Τεχνικός Αυτοκινήτων εξασφαλίζεις ένα επάγγελμα με υψηλές αποδοχές και σίγουρο μέλλον.

ΣΚΟΠΟΣ
Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη και οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα αυτοκίνητα απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. Για την απόκτηση αυτών των γνώσεων είναι απαραίτητος ένας επαγγελματικός κλάδος σπουδών. Τα διάφορα καινούρια συστήματα που εφαρμόζονται στα αυτοκίνητα αυτές τις μέρες, συμπεριλαμβάνουν το σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης του κινητήρα όταν δεν χρειάζεται (π.χ. σε φώτα τροχαίας) και ενεργοποίησης του όταν χρειάζεται.

Επίσης, τα έξυπνα συστήματα αποθήκευσης και αποκατάστασης της ενέργειας έχουν μπει για τα καλά στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Ο κλάδος της μηχανικής αυτοκινήτου, έχει ως σκοπό να δώσει στους σπουδαστές πρώτα τις απαραίτητες κλασικές γνώσεις της λειτουργίας των αυτοκινήτων και των συστημάτων που χρειάζονται για να λειτουργήσει ένα αυτοκίνητο και στη συνέχεια τις εξειδικευμένες γνώσεις για τα καινούρια συστήματα. Στα πλαίσια αυτά, ο σκοπός είναι η άρτια προετοιμασία των σπουδαστών ενισχύοντας τις πρακτικές τους γνώσεις μέσω εργαστηριακών μαθημάτων και θερινής πρακτικής εξάσκησης στην βιομηχανία. Επίσης, δίνεται έμφαση στη σωστή λειτουργία και οργάνωση του συνεργείου, που είναι σημαντικά κριτήρια για να επιτύχει μια καινούρια επιχείρηση.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα που αφορούν τις μηχανές εσωτερικής καύσης (βενζίνης και πετρελαίου), καθώς και των υποσυστημάτων τους.
• Η εξειδίκευση σε σύγχρονα συστήματα κινητήρων πετρελαίου, οι οποίοι έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
• Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής στα οχήματα.
• Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα ασφάλειας και οργάνωσης στον χώρο εργασίας.
• Η θεωρητική κατάρτιση σε θέματα εναλλακτικών καυσίμων, υβριδικής τεχνολογίας και άλλων μορφών ενέργειας στα οχήματα.
• Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε σύγχρονα συστήματα διαχείρισης μηχανών και οχημάτων.
• Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σε συστήματα μετάδοσης κίνησης, διεύθυνσης και ανάρτησης των οχημάτων. Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών για τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού των οχημάτων.
• Η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα έλεγχου και διαγνώσεων στα οχήματα.
• Ευαισθητοποίηση των σπουδαστών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας.
• Πρακτικές γνώσεις στη σωστή χρήση εργαλείων.
• Γνώσεις επισκευής και συντήρησης οχημάτων, μέσω των εργαστηριακών μαθημάτων, άλλα και μέσω της βιομηχανίας (κατά τη διάρκεια της θερινής πρακτικής εξάσκησης).

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Η επαγγελματική σου εξέλιξη περιλαμβάνει εργασία σε:
• Επιχειρήσεις που σχετίζονται με την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου.
• Επιχειρήσεις εμπορίας που σχετίζονται με το αυτοκίνητο (εισαγωγείς).
• Επιχειρήσεις παραγωγής ισχύος με μηχανές εσωτερικής καύσης.
Υπηρεσίες και οργανισμούς ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ).
Τέλος, μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 MTECH-100 Βασικές Αρχές Θερμοδυναμικής 6
2 MTECH-110 Βασικές Αρχές Ηλεκτρισμού 6
3 COMP-150 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 6
4 MTECH-120 Μαθηματικά 6
5 BENG-121T Αγγλικά 6

ΕΞΑΜΗΝΟ B’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
6 AUTO-100 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης    6
7 AUTO-110 Ηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική στα Οχήματα    6
8 AUTO-120 Τεχνικό και Μηχανολογικό Σχέδιο Οχημάτων    6
9 AUTO-130 Ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας – Περιβάλλον    6
10 BENG-122T Αγγλικά II    6

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
12 AUTO-210 Αμαξώματα και ανάλυση οχημάτων     6
13 AUTO-200 Συστήματα κινητήρων εσωτερικής καύσης     6
14 AUTO-220 Συστήματα μετάδοσης κίνησης     6
15 AUTO-280 Συστήματα πέδησης     6
16 AUTO-205 Τεχνολογίες και συστήματα κινητήρων πετρελαίου     6

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
17 AUTO-230 Συστήματα Θέρμανσης και Κλιματισμού Οχημάτων    6
18 AUTO-250 Συστήματα διεύθυνσης και ανάρτησης    6
19 AUTO-260 Τεχνικός και Διαγνωστικός Έλεγχος Οχημάτων    6
20 AUTO-270 Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης μηχανών και οχημάτων    6
21 AUTO-290 Ατομική Εργασία    6

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
22 AUTO-295 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση    –

ΕΞΑΜΗΝΟ Ε’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
23 AUTO-305 Εναλλακτικά Καύσιμα Υβριδική Τεχνολογία        6
24 IMGT-281 Εισαγωγή στη Διοίκηση        6
25 ICOMM-300 Επιχειρηματική και Επαγγελματική Επικοινωνία        6
26 AUTO-320 Δυναμική Οχημάτων I        6
27 AUTO-330 Θεματική Εργασία I        6

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
28 AUTO-340 Δυναμική Οχημάτων II       6
29 AUTO-350 Οργάνωση και Διοίκηση Συνεργείου       6
30 PENG-100 Επαγγελματικά Αγγλικά       6
31 IACCT-300 Λογιστική       6
32 AUTO-360 Θεματική Εργασία II       6

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!