Πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημιακού επιπέδου σύμφωνα με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Request Information

Πτυχίο: Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών

Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων:
4 έτη Πλήρης 240 Ελληνικά Intercollege
Το Πτυχίο Διεύθυνσης Επισιτιστικών Τεχνών σε εφοδιάζει με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες στον τομέα των Επισιτιστικών Τεχνών και προάγει το επίπεδο των διευθυντικών σου γνώσεων με απώτερο σκοπό την εργοδότησή σου ως Αρχιμάγειρας – Διευθυντής Κουζίνας (Chef). Τα μαθήματα του πτυχίου σε εξοπλίζουν για μια δυναμική καριέρα μέσω του υψηλού επιπέδου τεχνικής κατάρτισης και εκμάθησης των δυνατοτήτων διοίκησης μιας κουζίνας ή μιας επισιτιστικής επιχείρησης στην ολότητά της. Το Πτυχίο είναι το πρώτο και το μόνο πιστοποιημένο, ισότιμο και αντίστοιχο πανεπιστημιακού επιπέδου, που προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα στην Κύπρο και στον ευρύτερο ελληνικό χώρο

Τι Θα Μάθεις

• Μαγειρική, Ζαχαροπλαστική και Αρτοποιία
• Εισαγωγή στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού
• Εισαγωγή στη Διοίκηση
• Εστιατορική Τέχνη –Τραπεζοκομία
• Τεμαχισμός και Επεξεργασία Κρεάτων/Ψαριών
• Διεθνής Κουζίνα
• Οινολογία, Μπαρ και Ποτά
• Οργάνωση και Διοίκηση κουζίνας
• Βασικές Αρχές Λογιστικής
• Σχεδιασμός και Εφαρμογές Εδεσματολογίου
• Οργάνωση και Προετοιμασία Κρύας Κουζίνας – Λειτουργία Μπουφέ
• Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής
• Αρχές Οργάνωσης
• Διακοσμητική Τέχνη στη Ζαχαροπλαστική και Αρτοποιία
• Οργάνωση και Διοίκηση Εκδηλώσεων
• Κοστολόγηση Τροφίμων και Ποτών
• Κυπριακή Κουζίνα και Γαστρονομική Κουλτούρα
• Διαχείριση και Έλεγχος Δαπανών
• Σχεδιασμός και Διαρρύθμιση Επισιτιστικών Μονάδων
• Εξειδικευμένες Κουζίνες, κά

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να σου δώσει τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να καλλιεργηθεί το πνεύμα σου και να πετύχεις τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σου στόχους. Με γερές βάσεις θα είσαι έτοιμος να αναλάβεις ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στο χώρο εργασίας και να εφαρμόσεις στην πράξη τις γνώσεις που προσφέρει το πρόγραμμα. Ο ακαδημαϊκά ορθολογιστικός συνδυασμός των μαθημάτων που προσφέρονται στο Πτυχίο (αναγνωρίζονται για το υψηλό επίπεδο τους) διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το ρόλο του φοιτητή στο ρόλο του επαγγελματία.

Υπερσύγχρονα Εργαστήρια

Η διδασκαλία γίνεται με τον ιδανικό συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής επίδειξης, σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, με σύγχρονο εξοπλισμό.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, των δύο πρώτων ετών, σε επίλεκτα ξενοδοχεία, εστιατόρια ή ζαχαροπλαστεία και διαρκεί τέσσερις μήνες ανά έτος. Αμείβεσαι ως μαθητευόμενος μάγειρας – ζαχαροπλάστης. Η πρακτική εξάσκηση αξιολογείται, τόσο από τους εργοδότες, όσο και από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Με ολοκληρωμένη παιδεία, γνώσεις και ικανότητες στις επισιτιστικές τέχνες μπορείς να αναλάβεις θέσεις εργασίας όπως: Διευθυντής Κουζίνας, Αρχιμάγειρας, Βοηθός Αρχιμάγειρας, Υπεύθυνος τμήματος κουζίνας, Αρχιμάγειρας εστιατορίων, προσωπικός Αρχιμάγειρας, κλπ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 IMGT-130 Εισαγωγή στη Βιομηχανία Φιλοξενίας και Τουρισμού 6
2 ICUL-101 Θεωρεία Μαγειρικής I 6
3 ICUL-113 Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων 6
4 ICUL-115 Εισαγωγή στη Ζαχαροπλαστική & αρτοποιία 3
5 ICUL-121(L) Πρακτική Μαγειρικής I 3
6 BENG-122 Αγγλική γλώσσα Ι 6

ΕΞΑΜΗΝΟ B’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ICUL-102 Θεωρεία Μαγειρικής II 3
2 IACCT 110 Λογιστική 6
3 ICUL-116 Ζαχαροπλαστική και αρτοποιία Ι 3
4 ICUL-122(L) Πρακτική της Μαγειρικής II 3
5 BENG-123 Αγγλική Γλώσσα ΙΙ 6
6 ICUL-124 Εστιατορική Τέχνη – Τραπεζοκομία 3
7 ICUL-128 Τεμαχισμός και Επεξεργασία Κρεάτων/Ψαριών 3

Καλοκαιρινό Εξάμηνο

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ICUL-193 Πρακτική εξάσκηση Ι 0

2ον ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 MATH-105 Εφαρμοσμένη Στατιστική 6
2 ICOMP-150 Εφαρμογές Μικροϋπολογιστή & Χρήση στην Επισιτιστική Βιομηχανία 6
3 ICUL-212 Οινογνωσία Μπαρ και Ποτά 6
4 ICUL-217 Κυπριακή Κουζίνα & Γαστρονομική Κουλτούρα 4
5 ICUL-216 Ζαχαροπλαστική & Αρτοποιία ΙΙ 4
6 IMGT-281 Εισαγωγή στη Διοίκηση 6

2ον ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ICUL-240 Σχεδιασμός και Εφαρμογές Εδεσματολογίου 3
2 ICUL-206 Οργάνωση & Προετοιμασία Κρύας Κουζίνας – Λειτουργία Μπουφέ 3
3 ICUL-214 Διεθνής Κουζίνα Ι 3
4 ICUL-220 Εισαγωγή στη Επιστήμη Τροφίμων 6
5 IMGT-223 Αρχές Οργάνωσης, Διοίκησης & Λειτουργίας Εστιατορίου 3
6 ICUL-250 Κοστολόγηση Τροφίμων & Ποτών 6
7 FREN-101 Γαλλική Γλώσσα Ι 6
8 ICUL-293 Πρακτική εξάσκηση ΙΙ 0

3ον ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ICUL-304 Διακοσμητική  Τέχνη στη Ζαχαροπλαστική και Αρτοποιία

3

2 ICUL-310 Υγιεινή Διατροφή & Παθήσεις

3

3 IBADM-334 Οργανωτική Συμπεριφορά

6

4 IMKTG-391 Μάρκετινγκ

6

5 FREN-102 Γαλλική Γλώσσα IΙ

6

6 ICOMM 200 Επαγγελματική & Επιχειρηματική Επικοινωνία

6

3ον ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ICUL-303 Οργάνωση και Διοίκηση Εκδηλώσεων

4

2 ICUL-314 Διεθνής Κουζίνα ΙΙ

4

3 IMGT-320 Διαχείριση και Έλεγχος Δαπανών

6

4 ICUL-341 Εξειδικευμένη Κουζίνα

4

5 IBADM-350 Μεθοδολογία της Έρευνας

6

6 PENG-100 Επαγγελματικά Αγγλικά

6

4ον ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ICUL-405 Σχεδιασμός &  Διαρρύθμιση  Επισιτιστικών Μονάδων

6

2 IBADM-412 Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας

6

3 ICUL-413 Μάρκετινγκ Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

6

4 IMGT-450 Διαχείριση Ποιότητας

6

5 IMGT-481 Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

6

4ον ΕΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Β’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ICUL-411 Διεύθυνση Επισιτιστικών Μονάδων Μέσω Συμβάσεων

6

2 ICUL-414 Διοίκηση Κουζίνας & Ανάπτυξη Εποπτικών Ικανοτήτων

6

3 ICUL-420 Λειτουργικά Τρόφιμα

6

4 IBADM-430 Επιχειρηματικό Δίκαιο

6

5 IBADM-493 Πτυχιακή Εργασία

6

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!