Συστήματα Κλιματισμού για Αυτοκίνητα

Request Information

First Name (required)

Last Name (required)

Email (required)

Phone Number

By submitting this form, I acknowledge that Intercollege might contact me by email or phone.

Περί συστημάτων κλιματισμού με
Φθοριούχα Αέρια Θερμοκηπίου, εγκατεστημένα σε μηχανοκίνητα οχήματα

TO INTERCOLLEGE Λευκωσίας, ανακοινώνει την έναρξη προγραμμάτων κατάρτισης με σκοπό την πιστοποίηση των τεχνικών για τα συστήματα κλιματισμού με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, που είναι εγκατεστημένα σε ορισμένα μηχανοκίνητα οχήματα. Τα προγράμματα αυτά εντάσσονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΚ 307/2008 – 842/2006),

Σημείωση:
Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι τεχνικοί που ασχολούνται με κλιματισμό σε μηχανοκίνητα οχήματα, πρέπει οπωσδήποτε να καταρτιστούν και να πιστοποιηθούν για να συνεχίσουν να εξασκούν το επάγγελμα τους μέσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχοι του Προγράμματος
Το πρόγραμμα είναι ένας συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής που στοχεύει στη απόκτηση όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που να αφορούν:

•Την λειτουργία των κλιματιστικών συστημάτων
•Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και κανονισμούς
•Ανάλυση Ψυκτικού κύκλου
•Συνήθεις διαδικασίες ανάκτησης φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και μέθοδος λειτουργίας συστήματος ανάκτησης
•Χειρισμός κυλίνδρου με ψυκτικό μέσο

Διάρκεια προγράμματος: 16 ώρες
Κόστος Προγράμματος ανά καταρτιζόμενο: €200 +25 Πιστοποίηση

Η υλοποίηση οπουδήποτε προγράμματος χρειάζεται τουλάχιστον 8 άτομα.

Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EINAI ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το Πιστοποιητικό επιτυχίας εκδίδεται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και είναι αναγνωρισμένο σε όλες τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κόστος της Αξιολόγησης και Πιστοποίησης συμπεριλαμβάνεται στη τιμή του κάθε προγράμματος.

Μάρκου Δράκου 8, P.O.Box 24005, 1700 Λευκωσία
Τηλ: +35722842511/500 Φαξ: +35722842555
E-mail: trakakis.k@intercollege.ac.cy

Apply Now!

Admissions Open. Submit Your Online Application Today!

Register today to start your online application and begin the admission process!
Apply Now!