Το Intercollege υποβάλλει τα Άρθρα του Καταστατικού προς το Υπουργείο Παιδείας, για να καταστεί ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα.

Το σύνολο των εγγραφών ανέρχεται πλέον στις 3.900.

Ο Πρύτανης του Intercollege και τέσσερις Κοσμήτορες των Σχολών ολοκληρώνουν το πρώτο έτος της υπηρεσίας τους.

Η σύγκλητος του Intercollege ορίζεται ως το κορυφαίο ακαδημαϊκό όργανο και αρχίζει να λειτουργεί.

Ο αριθμός των διεθνών φοιτητών που προέρχονται από 52 χώρες, φτάνει τους 846.

Το συνολικό προσωπικό του Intercollege αποτελείται από 415 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 150 μόνιμων καθηγητών, 128 καθηγητών μερικής απασχόλησης και 127 διοικητικού και υποστηρικτικού προσωπικού. Περιλαμβάνονται επίσης, 90 μέλη ΔΕΠ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Η δημοσιευμένη έρευνα περιλαμβάνει 6 βιβλία, 7 μονογραφίες και 17 κεφάλαια σε βιβλία, 74 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και 68 πρακτικά συνεδρίων.

Χρηματοδοτείται, από εξωτερικές πηγές, έρευνα ύψους 430.000 ΛΚ (734.699 ευρώ).  Η χρηματοδότιση προέρχεται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, UNOPS, το 5ο πρόγραμμα-πλαίσιο, το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci κ.λπ.

Το Intercollege διαθέτει εκπαιδευτικά κέντρα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, διεκδικώντας το 95% της αγοράς στην επαγγελματική κατάρτιση (Certified Λογιστική, Ορκωτών Χρηματοοικονομικών Αναλυτών, Institute of Bankers και Εγκεκριμένου Εσωτερικού Συνέδριου).

Το Intercollege δημιουργεί το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, το Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Μονάδα Επιχειρήσεων και Μονάδα Εξ’ αποστάσεως και Work Based εκπαίδευσης.

Επτά μέλη του διδακτικού προσωπικού και συνεργάτες τους, εκδίδουν 7 βιβλία, με 6 από αυτά να δημοσιεύονται από το Intercollege Press.

Η ραδιοφωνική και τηλεοπτική μονάδα του Intercollege, παράγει τηλεοπτικά κλιπ για τον Ερυθρό Σταυρό, το Telethon, τους Γιατρούς του Κόσμου, τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο και το Κίνημα των Μη Καπνιστών.

Ξεκινά νέο πρόγραμμα στον κλάδο της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή.