Εισάγεται για πρώτη φορά στην Κύπρο το πρόγραμμα Travel and Tourism κατά το πρότυπο της ΙΑΤΑ και των προγραμμάτων κατάρτισης της  British Airways.

Το Intercollege υιοθετεί ένα σύγχρονο μοτίβο εκπαίδευσης, αφού όλα τα προγράμματα προσαρμόζονται στο αμερικανικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εγκρίνεται το ακαδημαϊκό εξάμηνο και το πιστωτικό σύστημα.

Προσφέρεται για πρώτη φορά το πρόγραμμα MBA μέσω του Πανεπιστημίου Ινδιανάπολης.

Τo Intercollege ιδρύει παράρτημα στη Λεμεσό.