Πιστοποιείται το πρώτο, στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Ελλαδικό χώρο, Bachelor στις Επισιτιστικές Τέχνες.