Από τα 79 προγράμματα που πιστοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Κύπρο, τα 35 ήταν προγράμματα του Intercollege.

Ο κλάδος του Business πιστοποιείται σε όλα τα επίπεδα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Εκπαίδευση Επιχειρήσεων (ECBE).

Ένας φοιτητής του Intercollege λαμβάνει μετάλλιο για την επίτευξη αποτελεσμάτων που τον κατατάσσουν ως ένα από τους τρεις κορυφαίους φοιτητές στον κόσμο στις τελικές εξετάσεις του ACCA.