Εγκεκριμένοι κλάδοι στα πτυχία: Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επιστήμη των Υπολογιστών, Μηχανικών Υπολογιστών, Ξενοδοχειακή Διοίκηση, Προδημοτική Εκπαίδευση και Επικοινωνίες. Έτσι, το Intercollege παρέχει 49 διαπιστευμένα προγράμματα (από τα 118 συνολικά διαπιστευμένα προγράμματα σε όλο το νησί).

Ολοκληρώνεται το νέο κτίριο Millenium, με έξι αμφιθέατρα, μια μεγάλη καφετέρια, γραφεία και τάξεις.

Σύμφωνα με έρευνες, το Intercollege προχώρησε στη δημοσίευση 120 επιστημονικών άρθρων, προώθηση 200  ερευνητικών διαδικασιών, πάνω από 50 άλλες εκδόσεις περιοδικών, πάνω από 300 παρουσιάσεις και πάνω από 50 συνεισφορές βιβλίων.