Διορίζεται διευθυντής ο Νίκος Περιστιάνης.

Το Κολέγιο δέχεται τους πρώτους διεθνείς φοιτητές.

Προσφέρονται πιστοποιητικά (μετά από ένα έτος σπουδών)  και τίτλοι σπουδών (μετά από δύο έτη σπουδών) σε προγράμματα όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Marketing, Δημοσίων Σχέσεων και της Διαφήμισης.