Τον Οκτώβριο το Intercollege μεταφέρεται σε νέες εγκαταστάσεις, στην Βιομηχανική Περιοχή Έγκωμης (Πρώην Showroom Peugeot).  Η ανάπτυξη των νέων τεχνικών προγραμμάτων απαιτούσε τη δημιουργία νέων εργαστηρίων και χώρων διδασκαλίας. Στις νέες εγκαταστάσεις μεταφέρονται σύσσωμο το Διοικητικό Προσωπικό και όλα τα προγράμματα σπουδών εκτός από αυτό της μαγειρικής, που παραμένει στους χώρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Πιστοποιείται το πρώτο επαγγελματικό πτυχίο Bachelor, αυτό της Αισθητικής.