Το Intercollege καθίσταται υποψήφιο για διαπίστευση.

Εγκρίνεται στην πανεπιστημιούπολη Λευκωσίας, το πρόγραμμα TINLIB, ένα υψηλής τεχνολογίας πρόγραμμα βάσης δεδομένων βιβλιοθήκης.

Η πανεπιστημιούπολη Λευκωσίας μεταφέρεται σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις.