Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Δίπλωμα

Αξιολογημένος – Πιστοποιημένος κλάδος σπουδών από το ΔΙΠΑΕ

Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων:
2 έτη Πλήρης 132 Ελληνικά Intercollege
Το πρόγραμμα “Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων” ασχολείται με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε οικιστικές και βιομηχανικές μονάδες, καθώς επίσης και με την οργανωτική επίβλεψη ενός μηχανολογικού εργοταξίου. Με την κατάλληλη παροχή θεωρητικής και πρακτικής εξάσκησης ως απόφοιτος του προγράμματος θα μπορείς να εφαρμόζεις σωστά τις διάφορες πρακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στον τομέα των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (υδραυλικά, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός) και θα αναπτύξεις επίσης τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται στη βελτίωση της ποιότητας εξασκήσεως του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Σκοπός

Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να προμηθεύει σωστά καταρτισμένο προσωπικό με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές ικανότητες, για να αντεπεξέλθει στις αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις της βιομηχανίας στον κλάδο του Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Ουσιαστικά, ως απόφοιτος του προγράμματος αυτού θα αποτελείς το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον επιστήμονα μηχανολόγο μηχανικό ή αρχιτέκτονα και το εργατοτεχνικό προσωπικό, ενώ παράλληλα θα ασκείς την τεχνική και οργανωτική διαχείριση του μηχανολογικού εργοταξίου.

Υπερσύγχρονα Εργαστήρια

Η διδασκαλία γίνεται με τον ιδανικό συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής κατάρτισης, σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, με σύγχρονο εξοπλισμό.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Oι απόφοιτοι του μπορούν να εργοδοτηθούν σε εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων, καθώς και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι να ασχολούνται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων (αφού αποκτήσουν την απαραίτητη πείρα).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 MTECH-100 Βασικές Αρχές Θερμοδυναμικής    6
2 MTECH-110 Βασικές Αρχές Ηλεκτρισμού    6
3 COMP-150 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    6
4 MTECH-120 Μαθηματικά    6
5 BENG-121 Αγγλικά I    6

ΕΞΑΜΗΝΟ B’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
6 MTECH-150 Υδραυλικά συστήματα (I) (Εσωτερικού χώρου)  6
7 MTECH-160 Ψύξη Κλιματισμός Εξαερισμός (Ι)  6
8 MTECH-170 Τεχνικό Σχέδιο  6
9 MTECH-180 Ασφάλεια και Υγεία  6
10 BENG-122 Αγγλικά II  6

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

11 MTECH-195 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι 6

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
12 MTECH-250 Υδραυλικά συστήματα (IΙ) (Εξωτερικού χώρου)  6
13 MTECH-260 Ψύξη Κλιματισμός Εξαερισμός (ΙΙ)  6
14 MTECH-210 Θερμικά Συστήματα  6
15 MTECH-220 Χαρακτηριστικά και ιδιότητες υλικών  6
16 MTECH-230 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (I) (Ηλιακά Θερμικά και Γεωθερμικά συστήματα)  6

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
17 MTECH-265 Ψύξη Κλιματισμός Εξαερισμός (ΙΙΙ) 6
18 MTECH-270 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (II) (Φωτοβολταϊκά Συστήματα) 6
19 MTECH-240 Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 6
20 MTECH-285 Εργαστήριο Ειδικοτήτων 6
21 MTECH-290 Ατομική Εργασία 6

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

23 MTECH-295 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙI  6
Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!