Το Intercollege λαμβάνει πρόγραμμα διαπίστευσης από το Εθνικό Συμβούλιο για τα εκπαιδευτικά βραβεία (NCEA).

Το Intercollege περνά μια απαιτητική διαδικασία τοπικής διαπίστευσης.

Εγκρίνονται νέα μεταπτυχιακά προγράμματα στους κλάδους της Ψυχολογίας και των Διεθνών Σχέσεων.

Ένας φοιτητής επιτυγχάνει την πρώτη θέση κατάταξης στον κόσμο σε πιστοποιημένα λογιστικά. Ένας άλλος φοιτητής ολοκληρώνει το πιστοποιημένο πρόγραμμα λογιστικής σε δύο χρόνια.

21 από τους 28 φοιτητές περνούν τις τελικές εξετάσεις του ACCA. Από αυτούς τους φοιτητές, 8 κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων 20 φοιτητών στον κόσμο στο έγγραφο 12, 2 στο έγγραφο 13 και 5 στο έγγραφο 14.

Εκδίδονται δύο νέα βιβλία: «Η Πολιτική Οικονομία της Ομοσπονδιακής Κύπρου» και «Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο».