Εγκρίνεται το Ακαδημαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών (AIMS), ένα ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών που αντικαθιστά τα προηγούμενα.