Ιδρύεται το Intercollege ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα Διοίκησης και Επικοινωνίας, προσφέροντας επαγγελματικά προγράμματα που ανήκαν σε Βρετανικούς φορείς, όπως  το Ίδρυμα Επικοινωνίας, Διαφήμισης και Μάρκετινγκ (CAM) του Chartered Institute of Marketing (CIM) και του Σύνδεσμου Στελεχών Επιχειρήσεων (ABE).