Η πρώτη πανελλήνια διαδικασία διαπίστευσης καταρρέει λόγω νομικών τεχνικών λεπτομερειών.

Εγκαινιάζονται οι νέες εγκαταστάσεις στη Λευκωσία, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται και η πρώτη τελετή αποφοίτησης.

Το Intercollege αρχίζει να εκδίδει επιστημονικά βιβλία σχετικά με την Κύπρο, για θέματα που καλύπτουν κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές πτυχές του νησιού.

Το Intercollege ξεκινά μια ευρωπαϊκή διαδικασία διαπίστευσης από το Εθνικό Συμβούλιο για τα εκπαιδευτικά βραβεία (NCEA) της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

Η εμπειρία από τρεις διαδικασίες πιστοποίησης τονίζει τη σημασία της έρευνας, δημοσιεύσεων και του ανώτερου επιπέδου που χρειάζεται να έχει το προσωπικό προκειμένου να προσληφθεί. Την ίδια ώρα, οι υφιστάμενοι καθηγητές καλούνται να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους.

Λειτουργεί το Cine Studio στην Πανεπιστημιούπολη.