Το Intercollege αποκτά διαπίστευση σε περιφερειακό επίπεδο, από την Κεντρική Ένωση North (ΕΑΑ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ινδιανάπολης, για να προσφέρουν τίτλους Συνεργατών και μεταπτυχιακούς τίτλους.

Ανάπτυξη του λογισμικού «Εξέλιξη», μιας βάσης δεδομένων που ανατέθηκε από τον Οργανισμό για να αντικαταστήσει το AIMS.

On-line σύνδεση με το Internet και e-mail διευκόλυνσης.

Αναβάθμιση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού στούντιο για να εξυπηρετήσει καλύτερα το πρόγραμμα Επικοινωνιών.

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης συμμετέχει σε διάφορα Συνέδρια της Μεσογείου.