Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Μηχανική Αυτοκινήτου – Ανώτερο Δίπλωμα