Εισαγωγή εσωτερικών πτυχιακών προγραμμάτων Bachelor σε μεγάλες εταιρείες για θέματα όπως η Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Κοινωνικές επιστήμες.

Εισάγεται το πρόγραμμα Επιστήμης Υπολογιστών που οδηγεί στην απόκτηση προσόντων μέσω του Βρετανικού επαγγελματικού προγράμματος της  IDPM (Institute of Data Processing Management).