Υποβάλλεται το «Self Study» και οι επισκέψεις πιστοποίησης πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Φεβρουάριο μέχρι Απρίλιο.

Λογιστές (AT) και μια νέα λογιστική σχολή συγχωνεύονται με το Intercollege.

 

The Self Study is submitted and accreditation visits are made during the months of February to April.

Accounting Tutors (AT), a new and upcoming accounting school, amalgamates with Intercollege.