Το Intercollege ανακοινώνει την έναρξη των πιο κάτω προγραμμάτων κατάρτισης:

1. MCSA (Windows Server 1,2,3)
Η απόκτηση της πιστοποίησης Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) στο αντικείμενο Windows Server 2016 οδηγεί στην εργοδότηση σας ως διαχειριστής δικτύων ή συστημάτων υπολογιστών ή ως ειδικός δικτύου υπολογιστών ή ακόμα ως σύμβουλος τεχνολογίας πληροφοριών . Η πιστοποίηση αυτή συνιστά και αποδεικνύει ότι έχετε την ικανότητα, τη γνώση και το σύνολο των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων.

• Tο πρόγραμμα είναι επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ.
• Το κόστος μετά την επιχορήγηση είναι συνολικά για τα τρία modules 390 ευρώ ανά
άτομο, ενώ το συνολικό αρχικό κόστος είναι 1930 ευρώ ανά άτομο.
• Το κόστος Πιστοποίησης για κάθε ένα module ανέρχεται σε 100 Ευρώ, και δεν
συμπεριλαμβάνεται στην αρχική τιμή.
• Τα άτομα που δεν επιχορηγούνται παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το
Training & Development Unit στο τηλ. 22842511 / 99486105.
• Ημέρες & Ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα & Τετάρτη από τις 18:00 – 21:15.
• Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά.
• Διάρκεια Προγράμματος: 126 Ώρες σύνολο.
• Εκπαιδευτής: Γρηγόρης Λιασής.
• Έναρξη & Λήξη μαθημάτων: Windows Server 1, 4 Μαρτίου – 6 Μαΐου 2019
Windows Server 2, 6 Μαΐου – 3 Ιουλίου 2019
Windows Server 3, 9 Σεπ/ρίου – 23 Οκτ/ρίου 2019
• Το πρόγραμμα καλύπτει και ανέργους αναλόγως των προσόντων τους.

2. CCNA CyberOps
Οι οργανισμοί έχουν ανάγκη γρήγορου εντοπισμού προβλημάτων cybersecurity και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε επεισόδια security. Η πιστοποίηση CCNA CyperOps, προετοιμάζει υποψήφιους να αρχίζουν καριέρα συνεργαζόμενοι με αναλυτές cybersecurity μέσα σε κέντρα εργασίας security.

• Tο πρόγραμμα δεν είναι επιχορηγημένο από την ΑνΑΔ.
• Το συνολικό κόστος είναι 485 ευρώ ανά άτομο.
• Ημέρες & Ώρες διεξαγωγής: Τρίτη & Πέμπτη από τις 18:00 – 21:15.
• Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά.
• Διάρκεια Προγράμματος: 70 Ώρες.
• Εκπαιδευτής: Μίνως Παπαμιχαήλ.
• Έναρξη & Λήξη μαθημάτων: 5 Μαρτίου – 11 Ιουνίου 2019.