Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Βοηθός Δικηγορικού Γραφείου – Μειωμένα Δίδακτρα €3,450

Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.)
Κρατική χορηγία

Παρέχεται εξειδίκευση στο γνωστικό πεδίο της νομικής αλλά και της κατάλληλης διαχείρισης γραφείου, έχοντας ως υπόβαθρο το γεγονός ότι κάθε δικηγορικό γραφείο και οργανισμός χρειάζεται κατάλληλα καταρτισμένους και προσοντούχους υπαλλήλους για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του.
Ως απόφοιτος του κλάδου, θα είσαι ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας, ικανός να ανταποκριθείς στο φόρτο εργασίας από την πρώτη μέρα, χωρίς την ύπαρξη ανάγκης εμπειρικής εκμάθησης των διαδικασιών του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, των Πρωτοκολλητείων, Κτηματολογίου αλλά και σχετιζόμενες με Τράπεζες.

Δείτε εδώ τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια μας!

Διάρκεια: Δυο χρόνια
Γλώσσα: Ελληνικά
Τοποθεσία: Intercollege Λευκωσίας

ΣΚΟΠΟΣ
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είσαι σε θέση να ανταποκριθείς στις σύγχρονες προσκλήσεις που παρουσιάζονται. Με πρωταρχικό στόχο του προγράμματος να είναι η κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση ατόμων για εργασία σε δικηγορικά γραφεία, εταιρείες, ιδιωτικούς οργανισμούς. Με την αποφοίτηση σου θα έχεις το πλεονέκτημα τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής γνώσης, που θα σου παρέχει τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία και ανέλιξη.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Παρέχεται η δυνατότητα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, πρακτικής εξάσκησης σας σε δικηγορικά γραφεία ή εταιρείες, γεγονός που θα σας παρέχει την δυνατότητα μιας πρώτης επαφής με το επάγγελμα.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα έχετε το προβάδισμα για εξεύρεση εργασίας σε δικηγορικά γραφεία αλλά και σε εταιρείες παροχής νομικών και οικονομικών υπηρεσιών. Έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα εργασίας στη δημόσια υπηρεσία, τοπική αυτοδιοίκηση, μη κυβερνητικούς οργανισμούς.
Οι νέοι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
Απόκτηση επαγγελματικού διπλώματος για σπουδαστές οι οποίοι φιλοδοξούν να εργαστούν στο τομέα αυτό.
• Κατάλληλη κατάρτιση και εκπαίδευση ατόμων για εργασία σε δικηγορικά γραφεία, εταιρείες, ιδιωτικούς οργανισμούς.
• Κατά την αποφοίτηση τους να έχουν το πλεονέκτημα τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής γνώσης, που θα τους παρέχει τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανέλιξη.
• Ο απόφοιτος να αποτελεί ένα εξειδικευμένο επαγγελματία, ικανό να ανταποκριθεί στο φόρτο εργασίας από την πρώτη μέρα, χωρίς την ύπαρξη ανάγκης εμπειρικής εκμάθησης των διαδικασιών του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, των Πρωτοκολλητείων, Κτηματολογίου αλλά και σχετιζόμενες με Τράπεζες.
• Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι να έχουν το προβάδισμα για εξεύρεση εργασίας σε δικηγορικά γραφεία αλλά και σε εταιρείες παροχής νομικών και οικονομικών υπηρεσιών.
• Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα κατανοήσουν και θα είναι σε θέση να εκτελέσουν ποιοτικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε ένα ψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.
• Οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές νομικές και οικονομικές πτυχές και ορολογίες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ΟFAD-115 Εισαγωγή στην Πληκτρολόγηση    6
2 ΟFAD-109 Πρακτική Γραφείου Ι    6
3 ILAW-110 Κυπριακό Νομικό Σύστημα    4
4 BENG-122 Αγγλική Γλώσσα Ι    6
5 COMP- 122 Windows & Excel    6
6 ILAW-131 Αρχές του Δικαίου των Συμβάσεων    4

ΕΞΑΜΗΝΟ B’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
7 ΟFAD-106 Ελληνική Δακτυλογραφία Ι  6
8 ΟFAD-110 Πρακτική Γραφείου ΙΙ  6
9 ΟFAD-116 Αγγλική Δακτυλογραφία Ι  6
10 BENG-123 Αγγλική Γλώσσα ΙΙ  6
11 ILAW-160 Εταιρικό Δίκαιο και Διαχείριση  6

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
13 ΟFAD-205 Ελληνική Δακτυλογραφία ΙΙ 6
14 ΟFAD-225 Εργασιακή Συμπεριφορά 6
15 BENG-124 Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ 6
16 ILAW-210 Πολιτική και Ποινική Δικονομία Ι 6
17 ILAW-200 Εσωτερική Διαχείριση Δικηγορικού Γραφείο Ι 6

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
18 IBADM-230 Επιχειρηματικό Δίκαιο 6
19 ΙLAW-220 Πολιτική και Ποινική Δικονομία ΙΙ 6
20 ΙLAW-230 Εσωτερική Διαχείριση Δικηγορικού Γραφείο ΙΙ 6
21 COMP- 213 Presentation, Internet & Email 6
22 PENG-100 Επαγγελματικά Αγγλικά 6

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

23 ILAW-240 Πρακτική Άσκηση ΙΙ  0

 

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!