Νέα,5 Ιουνίου, 2024,

Θέσεις Εργασίας στο Intercollege

Τα προγράμματα Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege αποδέχονται αιτήσεις στη βαθμίδα Εκπαιδευτή ή Λέκτορα για θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης στις Επισιτιστικές Τέχνες.

Προσόντα
Οι καλά καταρτισμένοι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν:

  • Μεταπτυχιακό (Μαγειρικές Τέχνες, ή Φιλοξενία, ή Διοίκηση ξενοδοχείων ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Εκπαίδευση) και
  • Πτυχίο Μαγειρικών Τεχνών
  • Αποδεδειγμένη δέσμευση για αριστεία στη διδασκαλία
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας

Περιγραφή εργασίας
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να διδάξουν στα ακόλουθα προπτυχιακά πεδία:

Εργαστήρια μαγειρικής, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, Χασαπικής, διεθνή κουζίνα, διαχείριση κουζίνας, διοικητικά μαθήματα. Επιπλέον θα αναπτύξουν ή θα συμμετάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα, καθώς και θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων.

Οφέλη
Στους επιτυχόντες θα προσφερθεί ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Ο μισθός θα εξαρτηθεί από τα προσόντα και την εμπειρία.

Διαδικασία εφαρμογής
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν μια συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας δημοσιεύσεων στο Intercollege έως τις 26 Ιουνίου 2024. Στείλτε email στη διεύθυνση: [email protected]

Μόνο οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνέντευξη.