Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Βοηθός (Τεχνικός) Φαρμακείου – Δίπλωμα (Λευκωσία)  – Μειωμένα Δίδακτρα €3,944

Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (ΔΙΠΑΕ)
Κρατική χορηγία

Τι θα μάθεις…
• Να φροντίζεις για την τήρηση της ασφάλειας και υγιεινής του χώρου εργασίας.
• Να συντηρείς τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείς στο παρασκευαστικό στάδιο.
• Να εκτελείς πιστά τις οδηγίες για την παρασκευή των φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων.
• Να ελέγχεις τις διαδικασίες και τις συνθήκες για να μπορείς να παρασκευάζεις ποιοτικά και σωστά προϊόντα.
• Να συσκευάζεις, αποθηκεύεις, φυλάσσεις τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα σε ειδικές αποθήκες και χώρους, σύμφωνα με τους κανόνες αποθήκευσης και ασφάλειάς τους.
• Να καταγράφεις τα είδη των συστατικών και τις αναλογίες τους στις συνθέσεις των φαρμάκων και καλλυντικών και να δίνεις γραπτές αναφορές σχετικά με τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών σου στον υπεύθυνο φαρμακοποιό.
• Να κοστολογείς, επιλέγεις και αξιολογείς προσφορές αναλωσίμων και μη αναλωσίμων υλικών.
• Να παραλαμβάνεις και να αποθηκεύεις φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, να ελέγχεις τις παραληφθείσες ποσότητες (βάσει του τιμολογίου) και την καλή κατάσταση των προϊόντων κατά την παραλαβή και να ενημερώνεις τα ηλεκτρονικά αποθέματα στο λογισμικό διαχείρισης stock του φαρμακείου.
• Να εκτελείς συνταγές και να δίνεις οδηγίες στους ασθενείς, υπό την επίβλεψη του φαρμακοποιού.
• Να κοστολογείς συνταγές και να διεκπεραιώνεις τις απαραίτητες διαδικασίες που έχουν σχέση με την αποζημίωση από τα ασφαλιστικά ταμεία.
• Να ενημερώνεις το ηλεκτρονικό αρχείο λήψης φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής των ασθενών (καρτέλα ασθενούς).

Διάρκεια: Δυο χρόνια
Γλώσσα: Ελληνικά
Τοποθεσία: Intercollege Λευκωσίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο «Τεχνικός (Βοηθός) Φαρμακείου» είναι εξειδικευμένος τεχνικός που πρέπει να έχει πλούσιες θεωρητικές γνώσεις και πλήρη κατάρτιση, για πρακτικές εφαρμογές στην εργαστηριακή και βιομηχανική παραγωγική διαδικασία των φαρμακευτικών προϊόντων.

Το πρόγραμμα «Τεχνικός (Βοηθός) Φαρμακείου» είναι ένα εξειδικευμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο πρόγραμμα το οποίο σου παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να γίνεις απαραίτητος και πολύτιμος βοηθός του φαρμακοποιού αλλά και ικανός να εργαστείς στη φαρμακοβιομηχανία.

Η ειδικότητα του «Τεχνικού (Βοηθού) Φαρμακείου» αναπτύσσεται ραγδαία και έχει μεγάλη προοπτική στην Κύπρο και στην Ελλάδα, λόγω της ανάγκης που έχει η αγορά εργασίας σε επαγγελματικά εξειδικευμένο προσωπικό. Η έλλειψη σωστά καταρτισμένων «Τεχνικών (Βοηθών) Φαρμακείου» οδήγησε στη δημιουργία αυτού του προγράμματος, με σκοπό να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος και να σε εφοδιάσει με εξαίρετες προοπτικές εργοδότησης και ανέλιξης.

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η επαγγελματική κατάρτιση εξειδικευμένων «Τεχνικών (Βοηθών) Φαρμακείου», οι οποίοι με τις θεωρητικές και πρακτικές τους γνώσεις θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προδιαγραφές και απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Επιπλέον, σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να αναβαθμίσει γενικότερα το επάγγελμα και το κύρος του «Τεχνικού (Βοηθού) Φαρμακείου», ούτως ώστε αυτό να συμφωνεί με τις υψηλές προδιαγραφές και απαιτήσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
Η προσφορά βασικών επιστημονικών γνώσεων στον τομέα των φαρμάκων για να μπορούν οι απόφοιτοι να ασκήσουν με επιτυχία το επάγγελμα του Τεχνικού (Βοηθού) Φαρμακείου.

Με την συμπλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές θα αποκτήσουν:
• Βασικές επιστημονικές γνώσεις σε θέματα φαρμακολογίας, για να μπορούν να εξασκήσουν με επιτυχία το επάγγελμα του Βοηθού (Τεχνικού) Φαρμακείου.
• Βασικές γνώσεις σε θέματα ανατομίας, φυσιολογίας, χημείας και βιολογίας.
• Βασικές γνώσεις σε θέματα φαρμακευτικής νομοθεσίας και επαγγελματικής δεοντολογίας στον τομέα της Φαρμακευτικής στην Κύπρο.
• Βασικές γνώσεις φαρμακευτικής τεχνολογίας και φαρμακευτικής χημείας, ώστε να μπορέσουν να απασχοληθούν και σε τομείς της φαρμακοβιομηχανίας.
• Βασικές γνώσεις φαρμακοτεχνίας, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις σχετικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση αλλά και εκτέλεση καθηκόντων Βοηθών (Τεχνικών) Φαρμακείου, τόσο σε συνεργαζόμενα φαρμακεία, όσο και στις υποδομές της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όπως π.χ. στο Εικονικό Φαρμακείο.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Ως απόφοιτος του προγράμματος αυτού θα μπορείς να απασχοληθείς σε:
• Ιδιωτικά Φαρμακεία (Βοηθός Φαρμακοποιού)
• Φαρμακεία και εργαστήρια στο Δημόσιο (Νοσοκομεία – Φαρμακευτικές Υπηρεσίες)
• Φαρμακευτικές εταιρείες
• Φαρμακαποθήκες
• Αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων υλικών
• Αντιπροσωπείες καλλυντικών
• Ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα υγείας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 COMP-150 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 5
2 ENGL-100 Basic Writing 6
3 PHAS-100 Ανατομία – Φυσιολογία 7
4 PHAS-110 Γενική Βιολογία 6
5 PHAS-120 Γενική και Ανόργανη Χημεία 6

ΕΞΑΜΗΝΟ B’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
6 PHAS-130 Αναλυτική Χημεία  6
7 PHAS-150 Νοσολογία  6
8 PHAS-160 Γενική Βιοχημεία  5
9 PHAS-180 Διοίκηση Φαρμακείου και Marketing  6
10 PHAS-185 Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία  5

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
11 PHAS-200 Κοσμητολογία   5
12 PHAS-210 Φαρμακολογία   5
13 PHAS-220 Φαρμακευτική Τεχνολογία   5
14 PHAS-230 Οργανική Χημεία -Φαρμακευτική Χημεία   7
15 PHAS-240 Φαρμακογνωσία   5
16 PHAS-250 Καλή Παρασκευαστική Πρακτική   6

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
17 PHAS-260 Νομοθεσία και Δεοντολογία 5
18 PHAS-270 Μη συνταγογραφούμενα προϊόντα 6
19 PHAS-280 Συνταγοτεχνία 7
20 PHAS-290 Επαγγελματική Πρακτική Τεχνικού 5
21 PHAS-295 Φαρμακολογία και Τοξικολογία 6

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!