Τα μαθήματα διεξάγονται 3 ημέρες την εβδομάδα!

Request Information
Τεχνολογία Υπολογιστών – Μειωμένα Δίδακτρα €3,960

Διάρκεια Σπουδών (έτη): 2
Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης
Μονάδες ECTS: 120
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά
Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: Intercollege Λευκωσίας

 

Αξιολογημένος/Πιστοποιημένος κλάδος σπουδών.
Φοιτητική χορηγία από την Κυπριακή Δημοκρατία που παραχωρείται υπό προϋποθέσεις, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων μέχρι €3420 για κάθε χρόνο σπουδών.


Ο κλάδος Τεχνολογίας Υπολογιστών ασχολείται με τα συστήματα υπολογιστών που αφορούν τόσο τα φυσικά εξαρτήματά τους (hardware) όσο και τα προγράμματά τους (software). Ως φοιτητής του κλάδου θα επικεντρωθείς στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τον προγραμματισμό, τον τρόπο λειτουργίας και τη δικτύωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων αυτοματοποιημένων μηχανών.

Το δίπλωμα έχει σκοπό να σε προετοιμάσει θεωρητικά και πρακτικά, για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της Τεχνολογίας Υπολογιστών. Η Πληροφορική είναι ένα ραγδαία αυξανόμενος τομέας που απαιτεί μια συνεχή αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων. Επιβάλλεται να υπάρχει μια συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων στους φοιτητές για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί κατά την απόκτηση του διπλώματος τους. Οι φοιτητές, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προσκλήσεις που παρουσιάζονται.

 

Τα μαθήματα διεξάγονται 3 ημέρες την εβδομάδα! 

 • Οι χώροι των εργαστηρίων είναι πλήρως εξοπλισμένοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ότι αφορά την ανάπτυξη δικτύων βασισμένοι στα πρότυπα  της CISCO.
 • Εξειδικευμένες εργαστηριακές υποδομές για συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Συνεχής αναβάθμιση του περιεχομένου των εργαστηρίων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες και την εξέλιξη της τεχνολογίας.

 

6 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟ INTERCOLLEGE:

 1. Απόκτηση αναβαθμισμένων γνώσεων σε νέες τεχνολογικές υποδομές που σχετίζονται με τα δίκτυα.
 2. Απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τις νέες μεθοδολογίας ασφάλειας δεδομένων σε μια ολοκληρωμένη Πληροφορική υποδομή.
 3. Αναβάθμιση γνώσεων σε σχέση με την εγκατάσταση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης επικοινωνιακής υποδομής σε οποιονδήποτε οργανισμό, με συνδυασμό της χρήσης τεχνολογίας Σύννεφου.
 4. Σχεδίαση και ανάπτυξη δικτύων σε σχέση με τις απαιτήσεις και ανάγκες της σύγχρονης αγοράς, σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις.
 5. Εφαρμογή στην ανάπτυξη της υποδομής ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με τις απαιτήσεις και ανάγκες του οργανισμού που θα εργάζεται.
 6. Απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων σε θέματα υποστήριξης Χρηστών (Help Desk) και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Τα αποτελέσματα:

 • Δυναμικό μέλος της ομάδας τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης δικτύων σε οποιονδήποτε οργανισμό.
 • Συντηρεί και επιδιορθώνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές καθώς και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.
 • Αναβαθμίζει υφιστάμενες δικτυακές υποδομές με την τεχνολογία συννέφου.
 • Διαχειρίζεται εξυπηρετητές με λειτουργικό σύστημα Linux.
 • Αναβαθμίζει τις ψηφιακές επικοινωνιακές υποδομές οποιουδήποτε οργανισμού.

 Που θα βρεις δουλειά:

 • Σε εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την εγκατάσταση και ανάπτυξη δικτύων.
 • Σαν ελεύθεροι επαγγελματίες σε θέματα τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Σε εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την προμήθεια και εγκατάσταση αναβαθμισμένων συστημάτων πληροφορικής.
 • Σε τμήματα τεχνικής υποστήριξης σε μεγάλους οργανισμούς.

Τι θα μάθεις:

 • Εισαγωγή στο Προγραμματισμό
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Υποστήριξη Χρηστών
 • Δομή και Δικτύωση Συννέφου
 • Ψηφιακά Συστήματα
 • Τεχνολογία Δικτύων
 • Ασφάλεια Δικτύων
 • Σχεδιασμός και Συντήρηση Δικτύων
 • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Επικοινωνίες
 • Λειτουργικά Συστήματα
 • Συστήματα Linux
 • Δίκτυα και Επικοινωνίες

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 • Σε εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την εγκατάσταση και ανάπτυξη δικτύων.
 • Σαν ελεύθεροι επαγγελματίες σε θέματα τεχνικής υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Σε εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με την προμήθεια και εγκατάσταση αναβαθμισμένων συστημάτων πληροφορικής.
 • Σε τμήματα τεχνικής υποστήριξης σε μεγάλους οργανισμούς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 CT-110 Διακριτά Μαθηματικά 6
2 CT-125 Συντήρηση ΗΥ 6
3 CT-190 Αρχές Προγραμματισμού 6
4 CT-160 Δίκτυα και Επικοινωνίες 6
5 BENG -121 Αγγλικά 6

ΕΞΑΜΗΝΟ B’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
6 CT-185 Βάσεις Δεδομένων Ι 6
7 CT-130 Υποστήριξη Χρηστών 6
8 CT-140 Ψηφιακά Συστήματα Ι 6
9 CT-195 Τεχνολογία Δικτύων 6
10 BENG -122 Αγγλικά 6

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
11 CT-210 Συστήματα Linux 6
12 CT-220 Διαχείριση Δικτύων Ι 6
13 CT-215 Λειτουργικά Συστήματα 6
14 CT-240 Ψηφιακά Συστήματα ΙI 6
15 CT-250 Δομή και Δικτύωση Σύννεφου 6

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
16 CT-260 Ασφάλεια Δικτύων 6
17 CT-270 Διαχείριση Δικτύων ΙΙ 6
18 CT-290 Μελέτη Τελευταίου Χρόνου 6
19 CT-285 Σχεδιασμός και Συντήρηση Δικτύων 6
20 CT-280 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα και Επικοινωνίες 6

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!