Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Τεχνολογία Πληροφορικής – Μειωμένα Δίδακτρα €3,960

Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.)
Κρατική χορηγία

Τι θα μάθεις…
• Εξειδίκευση στις γλώσσες προγραμματισμού συνδυασμένες με βάσεις δεδομένων
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικτυακών εφαρμογών
• Υποστήριξη χρηστών εταιριών σε ολοκληρωμένα πακέτα εφαρμογών
• Συνδυασμός γνώσης ηλεκτρονικού εμπορίου και ανάπτυξη πλατφόρμας
• Απόκτηση γνώσεων για την διαχείριση έργων Πληροφορικής (Project Management)
• Απόκτηση γνώσεων στην ανάλυση και σχεδιασμό Πληροφορικών Συστημάτων

Δείτε εδώ τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια μας!

Διάρκεια: Δυο χρόνια
Γλώσσα: Ελληνικά
Τοποθεσία: Intercollege Λευκωσίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σειρά μαθημάτων εστιάζεται στην κατανόηση των αναγκών για τα πληροφοριακά συστήματα και τις υπηρεσίες τους. Αναλύονται επίσης οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των επιχειρήσεων όσον αφορά θέματα διοίκησης, δυναμικής και τεχνολογικής κατάρτισης. Τεχνικά δίνεται έμφαση στο σχεδιασμό των συστημάτων πληροφορικής, τη διοίκηση των συστημάτων, τη σύνδεση των συστημάτων αλλά και την υποστήριξη τους, προσφέροντας τις απαραίτητες λύσεις για αυτές τις τεχνολογίες. Θα αναπτύξεις τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό συστημάτων πληροφορικής, τα οποία ανταποκρίνονται στην ανάγκη για δημιουργία τεχνικών λύσεων σε διάφορες επιχειρήσεις όσον αφορά στον τομέα της πληροφορικής. Δίνεται επίσης έμφαση στις εφαρμογές των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο.

ΣΚΟΠΟΣ
Η Πληροφορική είναι ένα ραγδαία αυξανόμενος τομέας που απαιτεί μια συνεχή αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων. Επιβάλλεται να υπάρχει μια συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων στους φοιτητές για να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστικοί κατά την απόκτηση του διπλώματος τους.
Οι φοιτητές, με την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες προσκλήσεις που παρουσιάζονται. Οι νέοι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:
• Καλύτερα δομημένη και κατανεμημένη μαθημάτων που θα προσδώσουν μια καθαρά επαγγελματική εκπαίδευση στον φοιτητή.
• Απόκτηση αναβαθμισμένων γνώσεων σε νέες λογισμικές εφαρμογές και διασύνδεση τους με διαδικτυακές πλατφόρμες.
• Απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τις νέες μεθοδολογίας ασφάλειας δεδομένων σε μια ολοκληρωμένη Πληροφορική υποδομή.
• Αναβάθμιση γνώσεων σε σχέση με την εγκατάσταση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης επικοινωνιακής υποδομής σε οποιονδήποτε οργανισμό.
• Κατανόηση των νέων τάσεων και εφαρμογών σε σχέση με τα μέσα δικτύωσης.
• Ανάπτυξη ιστοσελίδων και διασύνδεσης τους με ηλεκτρονικές πλατφόρμες που θα αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μπορείς να συνεχίσεις τις σπουδές σου σε πανεπιστημιακό επίπεδο για την απόκτηση Πτυχίου. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σου, σου δίνονται ευκαιρίες εργοδότησης σε τμήματα πληροφορικής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΙT-110 Διακριτά Μαθηματικά

6

2

ΙT-125 Συντήρηση Η/Υ

6

3

ΙT-190 Αρχές Προγραμματισμού

6

4

ΙT-160 Δίκτυα και Επικοινωνίες

6

5

BENG -121 Αγγλικά

6

ΕΞΑΜΗΝΟ B’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΙT-185 Βάσεις Δεδομένων I

6

2

IT-195 Προγραμματισμός

6

3

ΙT-130 ΥποστήριξηΧρηστών

6

4

ΙΤ-180 Διαδικτυακός Προγραμματισμός Ι

6

5

BENG -122 Αγγλικά

6

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΙT-210 Συστήματα Linux

6

2

ΙΤ-285 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

6

3

ΙΤ-260 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

6

4

ΙΤ-220 Διαδικτυακός Προγραμματισμός ΙΙ

6

5

ΙΤ-230 Δομές Δεδομένων

6

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

ΙΤ-215 Λειτουργικά Συστήματα

6

2

ΙT-270 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Android

6

3

ΙT-290 Μελέτη Τελευταίου Χρόνου

6

4

ΙΤ-295 Ασφάλεια στην Πληροφορική

6

5

IT-280 Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων

6

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!