Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Τεχνικός Ηλεκτρολογίας – Μειωμένα Δίδακτρα €5,907

Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.)
Κρατική χορηγία

Τι θα μάθεις…

Γενικές Γνώσεις σε Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά συστήματα,
• Γενικές Γνώσεις στους κανονισμούς Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων,
• Πώς να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις,
• Πώς να χρησιμοποιήσετε τα όργανα μετρήσεων και ελέγχου για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις,
• Πώς να λάβετε τα αναγκαία μέτρα προστασίας για την Ασφάλεια στη εργασία,
• Πρακτική εξάσκηση σε συνδυασμό με την απαραίτητη θεωρία για τα διάφορα στάδια εκτέλεσης μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης π.χ. για σπίτια, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες, εργοστάσια κ.λ.π.
• Πως να εγκαταστήσετε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με έμφαση στα φωτοβολταϊκά συστήματα,
• Πώς να κατασκευάσετε ηλεκτρικών πινάκων αυτοματισμού π.χ. αντλίες νερού, φωτισμού, μοτέρ, κ.λ.π.,
• Πώς να προγραμματίσετε Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές (PLC),
• Πως να εγκαταστήσετε τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου.

Δείτε εδώ τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια μας!

Διάρκεια: Δυο χρόνια
Γλώσσα: Ελληνικά
Τοποθεσία: Intercollege Λευκωσίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόγραμμα “Τεχνικός Ηλεκτρολογίας” ασχολείται με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε οικιστικές και βιομηχανικές μονάδες καθώς και με το σχεδιασμό αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου συσκευών ισχύος. Ο συγκεκριμένος κλάδος ασχολείται επίσης με τη λειτουργία και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων όπως και με την καλωδίωση συστημάτων επικοινωνίας (ήχου και εικόνας). Γενικά, το προγράμμα έχει σκοπό να εφοδιάσει τους αποφοίτους με θεωρητική και πρακτική γνώση έτσι ώστε να μπορούν με επιτυχία να διεκδικήσουν μια θέση ηλεκτρολόγου τεχνικού στη σημερινή αγορά.
Πρόσφατες έρευνες που διεξήχθηκαν από διάφορες Αρχές και οργανισμούς, για την κατάσταση και προοπτική διαφόρων επαγγελμάτων στην Κύπρο, κατέδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σωστά καταρτισμένων ατόμων σε σημαντικούς τεχνικούς τομείς της βιομηχανίας και κατασκευών και ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, καταγράφηκε το γεγονός ότι θα υπάρξει μια σταθερά αυξητική τάση ζήτησης καταρτισμένου προσωπικού, κατά το χρονικό διάστημα 2010-2020, σε συγκεκριμένους τεχνικούς κλάδους συμπεριλαμβανομένων και των τομέων της βιομηχανίας και κατασκευών.
Τα πιο πάνω γεγονότα σε συνδυασμό με την έλλειψη οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου προγράμματος σπουδών στην Κύπρο, οδήγησαν στη δημιουργία του προγράμματος αυτού με σκοπό να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος και να σε εφοδιάσει με εξαίρετες προοπτικές ανέλιξης και ικανοποίησης στον τομέα της βιομηχανίας και κατασκευών.

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να προμηθεύει σωστά καταρτισμένο προσωπικό με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές ικανότητες για να αντεπεξέλθει στις αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις της βιομηχανίας στον κλάδο της Τεχνολογίας Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σου θα αποκτήσεις απαραίτητες γνώσεις σχεδιασμού και εγκατάστασης ηλεκτρικών συστημάτων, με γνώμονα κανονισμούς και οδηγίες που διέπουν τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας, ούτως ώστε να αποκτήσεις τις διάφορες πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την εξάσκηση του επαγγέλματος στον συγκεκριμένο τομέα.

ΣΤΟΧΟΙ
Ο κλάδος Τεχνικός Ηλεκτρολογίας ασχολείται με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε οικιστικές και βιομηχανικές μονάδες όπως και στον σχεδιασμό αυτοματισμών και συστημάτων ελέγχου συσκευών ισχύος. Ο συγκεκριμένος κλάδος ασχολείται επίσης, με τον λειτουργία και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπως και την καλωδίωση συστημάτων επικοινωνίας (ήχου και εικόνας). Γενικά, ο κλάδος έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους με θεωρητική και πρακτική γνώση, ώστε να μπορούν με επιτυχία να διεκδικήσουν μια θέση ηλεκτρολόγου τεχνικού στην σημερινή αγορά.
Πρόσφατες έρευνες που διεξήχθηκαν από διάφορες Αρχές και οργανισμούς, για την κατάσταση και προοπτική διάφορων επαγγελμάτων στην Κύπρο, κατέδειξαν ότι υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη σωστά καταρτιζομένων ατόμων σε σημαντικούς τεχνικούς τομείς της βιομηχανίας και κατασκευών και ιδιαίτερα στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα, καταγράφηκε το γεγονός ότι θα υπάρξει μια σταθερά αυξητική τάση ζήτησης καταρτισμένου προσωπικού, κατά το χρονικό διάστημα 2010-2020, σε συγκεκριμένους τεχνικούς κλάδους συμπεριλαμβανομένων και των τομέων της βιομηχανίας και κατασκευών. Οι ίδιες μελέτες κατέδειξαν ότι υπάρχει και ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ του σχετικά ακατάρτιστου τεχνικού προσωπικού και των αποφοίτων μηχανικών επιστημόνων ιδιαίτερα στους τομείς της μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας.
Κατά την διάρκεια των σπουδών του, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις εγκατάστασης ηλεκτρικών συστημάτων με γνώμονα κανονισμούς και οδηγίες που διέπουν τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας. Επίσης, ο φοιτητής θα αποκτήσει πρακτική εμπειρία με την βοήθεια υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς επίσης και κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής υποχρεωτικής εργοδότησης τους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, δικτύων επικοινωνίας, αυτοματισμούς και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γενικά, ο κλάδος έχει σκοπό να προετοιμάσει τους αποφοίτους με θεωρητική και πρακτική γνώση ώστε να μπορούν με επιτυχία να διεκδικήσουν μια θέση ηλεκτρολόγου τεχνικού στην σημερινή αγορά. Ουσιαστικά, οι απόφοιτοι του προγράμματος αυτού θα αποτελούν το συνδετικό μέσο μεταξύ του επιστήμονα μηχανικού και του εργατοτεχνικού προσωπικού ενώ παράλληλα θα ασκούν την τεχνική και οργανωτική διαχείριση του εργοταξίου.
Τα πιο πάνω γεγονότα σε συνδυασμό με την έλλειψη οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου προγράμματος σπουδών στην Κύπρο, οδήγησε στη δημιουργία του κλάδου αυτού με σκοπό να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος και να εφοδιάσει τον απόφοιτο με εξαίρετες προοπτικές ανέλιξης και ικανοποίησης στον τομέα της βιομηχανίας και κατασκευών.
Ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν τις διάφορες δεξιότητες, επαγγελματικά προσόντα και πιστοποιήσεις που απαιτούνται για την εξάσκηση του επαγγέλματος στον συγκεκριμένο τομέα.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Ως απόφοιτος του προγράμματος αυτού θα μπορείς να απασχοληθείς ως:
1. Ελεύθερος επαγγελματίας, οι οποίος θα ασχολείται με την εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου.
2. Καταρτισμένος προϊστάμενος ομάδων και βοηθός έργων σε Τεχνικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία ή συνεργεία που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
3. Υπεύθυνος τμημάτων σε Εμπορικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και διάθεση ειδών εξοπλισμού και υλικών στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 ETECH-100 Βασικές Αρχές Ηλεκτρισμού 6
2 ETECH-130 Ψηφιακά Συστήματα 6
3 COMP-150 Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 6
4 ETECH-150 Μαθηματικά 6
5 BENG-121 Αγγλικά I 6

ΕΞΑΜΗΝΟ B’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
6 ETECH-120 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Ι (Βασικές Αρχές) 6
7 ETECH-170 Ηλεκτρονικές Συσκευές και Κυκλώματα 6
8 ETECH-160 Τεχνικό Σχέδιο 6
9 ETECH-110 Ασφάλεια και Υγεία 6
10 BENG-122 Αγγλικά II 6

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

11 ETECH-199 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι 6

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
12 ETECH-200 Προχωρημένες Αρχές Ηλεκτρισμού 6
13 ETECH-220 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ΙΙ (Προχωρημένες Αρχές) 6
14 ETECH-230 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις ΙΙΙ(Κανονισμοί) 6
15 ETECH-260 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) 6
16 ETECH-270 Καλωδίωση Δικτύου 6

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
17 ETECH-225 Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 6
18 ETECH-215 Εργαστήριο Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών και Ψηφιακών Κυκλωμάτων 6
19 ETECH-240 Σχεδιασμός Πινάκων Ελέγχου και Αυτοματισμού 6
20 ETECH-250 Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Φωτοβολταΐκών Συστημάτων 6
21 ETECH-290 Ατομική Εργασία 6

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

22 ETECH-299 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙI 6

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!