Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Τεχνικός Αερίων Καυσίμων – Μειωμένα Δίδακτρα €5907

Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (ΔΙΠΑΕ)
Κρατική χορηγία

Τι θα μάθεις…
• Εγκαταστάσεις και συντηρήσεις εξοπλισμού φυσικού (LNG) και υγροποιημένου αερίου(LPG)
• Συστήματα καύσης αέριων καυσίμων (λέβητες, καυστήρες και συστήματα ελέγχου)
• Συγκολλήσεις με μεθόδους MMA, MIG/MAG και TIG
• Μεταφορά και αποθήκευση αέριων καυσίμων
• Περιβαλλοντικοί κανονισμοί και μέτρα ασφάλειας
• Χρήση εξειδικευμένων οργάνων και εξοπλισμού για αέρια καύσιμα
• Προοπτική πιστοποίησης μεθόδων συγκόλλησης με βάση του ISO 9096
• Θερινή Πρακτική εξάσκηση σε εταιρείες και εγκαταστάσεις του κλάδου

Δείτε εδώ τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια μας!

Διάρκεια: Δυο χρόνια
Γλώσσα: Ελληνικά
Τοποθεσία: Intercollege Λευκωσίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρόγραμμα “Τεχνικός Αέριων Καυσίμων” ασχολείται με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων και συσκευών φυσικού αερίου και υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου σε οικιστικές, βιομηχανικές και επαγγελματικές μονάδες, καθώς επίσης και με τη διανομή, μεταφορά και έλεγχο τέτοιων προϊόντων.
Με την εύρεση εκμεταλλεύσιμων ποσοτήτων φυσικού αερίου στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη δημιουργούνται νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον τόπο με απώτερο σκοπό την διοχέτευση και εκμετάλλευση αυτού του φυσικού πόρου ούτως ώστε να αποτελέσει μια από τις κύριες πηγές ενέργειας στην Κύπρο. Η υλοποίηση αυτού του σκοπού αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς της οικονομίας ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν επαγγέλματα συναφή με την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και των πετρελαιοειδών τα οποία μέχρι πρόσφατα απουσίαζαν από την κυπριακή αγορά.
Πρόσφατες έρευνες που διεξήχθηκαν από διάφορες Αρχές και οργανισμούς, για την κατάσταση και προοπτική διαφόρων επαγγελμάτων στην Κύπρο, κατέδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη σωστά καταρτισμένων ατόμων σε σημαντικούς τεχνικούς τομείς της βιομηχανίας και κατασκευών και ιδιαίτερα στον τομέα των τεχνιτών φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών. Επιπρόσθετα, καταγράφηκε το γεγονός ότι θα υπάρξει μια σταθερά αυξητική τάση ζήτησης καταρτισμένου προσωπικού, κατά το χρονικό διάστημα 2010-2020, σε συγκεκριμένους τεχνικούς κλάδους συμπεριλαμβανομένων και των τομέων της βιομηχανίας και κατασκευών. Τα πιο πάνω γεγονότα σε συνδυασμό με την έλλειψη οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου προγράμματος σπουδών στην Κύπρο, οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος αυτού με σκοπό να ικανοποιήσει τις αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος και να σε εφοδιάσει με εξαίρετες προοπτικές ανέλιξης και ικανοποίησης στον τομέα αερίων καυσίμων όπως το φυσικό αέριο και άλλα.

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να προμηθεύει σωστά καταρτισμένο προσωπικό με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές ικανότητες για να αντεπεξέλθει στις αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις της βιομηχανίας στον κλάδο των Τεχνικών Αέριων Καυσίμων όπως το Φυσικό Αέριο και άλλα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών θα αποκτήσεις απαραίτητες γνώσεις εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων και συσκευών φυσικού αερίου και υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου ούτως ώστε να αποκτήσεις τις διάφορες δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την εξάσκηση του επαγγέλματος στον συγκεκριμένο τομέα.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Ως απόφοιτος του προγράμματος αυτού θα μπορείς να απασχοληθείς σε:
• Βιομηχανίες που χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν ή παράγουν φυσικό αέριο και πετρελαιοειδή.
• Τερματικούς σταθμούς επεξεργασίας φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών.
• Σε εταιρείες διανομής φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών.
• Σε εταιρείες σχεδιασμού και εγκατάστασης δικτύων διανομής φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών.
• Σε συνεργεία επισκευής συσκευών αερίου και πετρελαιοειδών.
• Σε επιχειρήσεις πώλησης συσκευών αερίου και πετρελαιοειδών.
• Ως ελεύθερος επαγγελματίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
1 COMP-150 Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 6
2 BENG -121 Αγγλικά Ι 6
3 OGT-160 Μαθηματικά 6
4 OGT-151 Εισαγωγή στην Ηλεκτροτεχνία 6
5 OGT-152 Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική 6

ΕΞΑΜΗΝΟ B’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
6 OGT-171 Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία 6
7 OGT-153 Μηχανολογικό και Τεχνικό Σχέδιο 6
8 OGT-154 Τεχνολογία Συγκολλήσεων MMA 6
9 BENG -122 Αγγλικά ΙΙ 6
10 OGT-141 Εισαγωγή στη Γενική και Οργανική Χημεία 6

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

11 OGT-291 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση Ι     6

ΕΞΑΜΗΝΟ Γ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
12 OGT-221 Τεχνολογία και Αντοχή Υλικών    6
13 OGT-241 Χαρακτηρισμός Υδρογονανθράκων    6
14 OGT-231 Τεχνολογία Συγκολλήσεων MIG/MAG    6
15 OGT-255 Εφαρμογές σε Συσκευές  και Καυστήρες Υγρών και Αερίων Καυσίμων    6
16 OGT-242 Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός φυσικού και Υγροποιημένου Αερίου    6

ΕΞΑΜΗΝΟ Δ’

A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)
17 OGT-272 Πυρόσβεση και Πυροπροστασία από πετρελαιοειδή και αέρια καύσιμα   6
18 OGT-211 Εφαρμοσμένες  Αρχές Καύσης   6
19 OGT-244 Μεταφορά και Αποθήκευση Υγρών / Αέριων Καυσίμων   6
20 OGT-281 Ρύπανση από Πετρελαιοειδή και Τεχνολογίες Απορρύπανσης   6
21 OGT-256 Τεχνολογία Συγκολλήσεων TIG   6

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

22 OGT-292 Θερινή Πρακτική Εξάσκηση ΙI  6

 

 

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!