Οι εγγραφές άρχισαν! Έναρξη μαθημάτων: 02/10/18
Δυνατότητα για πρωϊνά και βραδινά τμήματα.

• Λογιστική & Χρηματοοικονομικά – Πτυχίο [BA (Hons)] (Λεμεσός)
• Διοίκηση Επιχειρήσεων – Πτυχίο [BA (Hons)] (Λεμεσός)

Και με κρατική χορηγία!

Πτυχίο στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά του Πανεπιστημίου Middlesex της Βρεττανίαςστο Intercollege Λεμεσού
To πρόγραμμα έχει εξασφαλίσει εννέα εξαιρέσεις από τις εξετάσεις του ACCA
Το Ιntercollege Λεμεσού σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex που εδρεύει στο Λονδίνο προσφέρει πρόγραμμα σπουδών που καταλήγει στο Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών (BA (Honours) in Accounting and Finance) του Πανεπιστημίου αυτού.
Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Middlesex στο Λονδίνο.

Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Με Τρείς Κατευθύνσεις) του Πανεπιστημίου Middlesex της Βρεττανίας στο Intercollege Λεμεσού
Το Ιntercollege Λεμεσού σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Middlesex που εδρεύει στο Λονδίνο προσφέρει πρόγραμμα σπουδών που καταλήγει στο Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (BA (Honours) in Business Administration) του Πανεπιστημίου αυτού.
Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Middlesex στο Λονδίνο.
Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα να ακολουθήσει κάποιος μια από τις πιο κάτω κατευθύνσεις:
• Μanagement
• Marketing
• Μanagement Information Systems (MIS)

www.intercollege.ac.cy/el/education/bachellors-middlesex-university/