||Διετή Διπλώματα

Διετή Διπλώματα

Διπλώματα (2 έτη)

Λογιστική – Δίπλωμα (Λεμεσός)

Μηχανική Αυτοκινήτου – Δίπλωμα (Λευκωσία)

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Δίπλωμα (Λευκωσία)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενική Διοίκηση) – Δίπλωμα (Λεμεσός)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάρκετινγκ) – Δίπλωμα (Λεμεσός)

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Δίπλωμα στα Αγγλικά

Τεχνολογία Υπολογιστών – Δίπλωμα (Λευκωσία)

Επισιτιστικές Τέχνες – Δίπλωμα (Λευκωσία)

Τεχνικός Ηλεκτρολογίας – Δίπλωμα (Λευκωσία)

Τεχνικός Αερίων Καυσίμων – Δίπλωμα (Λευκωσία)

Διεύθυνση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Δίπλωμα (Λευκωσία)

Διεύθυνση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων – Δίπλωμα (Λεμεσός)

Διεύθυνση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων – Δίπλωμα στα Αγγλικά

Βοηθός Δικηγορικού Γραφείου – Δίπλωμα (Λευκωσία)

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Δίπλωμα (Λευκωσία)

Διαχείριση Γραφείου – Δίπλωμα (Λευκωσία)

Διαχείριση Γραφείου – Δίπλωμα (Λεμεσός)

Βοηθός (Τεχνικός) Φαρμακείου – Δίπλωμα (Λευκωσία)