Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Διαχείριση Γραφείου – Μειωμένα Δίδακτρα €3,450

Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.)
Κρατική χορηγία

• Απόκτηση σύγχρονων προσόντων υπεύθυνης Γραφείου και γνώσεων σε διαχείριση διοικητικών θεμάτων
• Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και εργαλείων στην εργασία
• Βελτίωση ικανοτήτων διαχείρισης χρόνου
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων για καλύτερη προφορική και γραπτή επικοινωνία αλλά και επικοινωνιακών σχέσεων στον χώρο εργασίας
• Απόκτηση γνώσεων σε σχέση με την δεοντολογία και επιχειρηματική ηθική
• Εξειδίκευση στην οργάνωση συσκέψεων και αρχειοθέτησης
• Δυνατότητα παρακολούθησης των εξετάσεων του LCCI (Text Production 3rd Level)
• Δυνατότητα παρακολούθησης των εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Ανώτερο επίπεδο)
• Ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε όλα τα Προγράμματα Εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπως European Computer Driving License (ECDL) – Windows, Computer Fundamental, Word Processing, Excel, PowerPoint, Internet and E-Mail, Photoshop
• Ευκαιρία απόκτησης πολύτιμων εμπειριών μέσω της Πρακτικής Εξάσκησης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον

Διάρκεια: Δυο χρόνια
Γλώσσα: Ελληνικά
Τοποθεσία: Intercollege Λευκωσίας

Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμόs των επιχειρήσεων είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και την αναβάθμιση τoυ ρόλου του Ιδιαιτέρου Γραμματέα με την ουσιαστική συμμετοχή του σε νέουs τομείς εργασίας και την ανάληψη αυξημένων ευθυνών. Η αναγνώριση του ρόλου του Ιδιαιτέρου Γραμματέα και η συμβολή του στην επιτυχία μιας επιχείρησης εγγυάται μια επιτυχημένη καριέρα με υψηλέs απολαβές και προοπτικές ανέλιξης.
Οι Ιδιαίτεροι Γραμματείς είναι ειδικά καταρτισμένα στελέχη, που με την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και αποφάσεις της διοίκησης, αποκτώντας έτσι μια επαγγελματική θέση με το ανάλογο κύρος. Επομένως, ο κλάδος της Διαχείρισης Γραφείου προσφέρεται σε εσένα ως ιδανική επιλογή εάν προσβλέπεις σε μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση και μια ενδιαφέρουσα απασχόληση. Ως απόφοιτος του κλάδου μπορείς να εργοδοτηθείς, στο δημόσιο και τον ημικρατικό τομέα, σε τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.
Ως απόφοιτος του κλάδου Γραμματειακών Σπουδών είσαι πραγματικά περιζήτητος/η και μπορείς να απορροφηθείς άμεσα από την αγορά εργασίας αφού ο τομέας αυτός είναι ίσως ο μοναδικός στον οποίο δεν παρατηρείται κορεσμός όσον αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση.

ΣΚΟΠΟΣ
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να σου προσφέρει ποιοτική κατάρτιση στις βασικές ευθύνες και καθήκοντα του Ιδιαιτέρου Γραμματέα ενός σύγχρονου γραφείου, στην απόκτηση διπλώματος στο Office Administration και στο να θέσει τα θεμέλια για τη συνέχιση των σπουδών σου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας απόκτηση πτυχίου Bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος έχεις την ευκαιρία να προετοιμαστείς και να παρακαθίσεις τις ακόλουθες εξωτερικές εξετάσεις:
• 3ο επίπεδο Text Production (Αγγλική Δαχτυλογραφία) που διοργανώνεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου (LCCI) (Σπουδάστριες του Intercollege Λευκωσίας βραβεύτηκαν για δύο συνεχείς χρονιές – 1999 και 2000 – με το παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο στο ανώτατο επίπεδο δακτυλογραφίας).
• Ανώτερο επίπεδο Ελληνικής Δαχτυλογραφίας που διοργανώνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (στην εαρινή εξέταση 2010 του Ανώτερου Επιπέδου η μοναδική σπουδάστρια που πέτυχε με διάκριση ήταν σπουδάστρια του Intercollege Λευκωσίας).
• ECDL Examinations σε Word Processing,Excel, PowerPoint.
Επιπρόσθετα, θα εκπαιδευτείς σε πραγματικούs οργανισμούs μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος Γραμματειακή Πρακτική Εξάσκηση (Secretarial Practicum) έτσι ώστε η θεωρία να συνδυαστεί με την πράξη με απώτερο στόχο την απόκτηση εμπειριών που θα σε βοηθήσουν σημαντικά στη μελλοντική σταδιοδρομία και ανέλιξή σου.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Να βελτιώσουν την ικανότητα χειρισμού του γραπτού λόγου και ειδικά στην επαγγελματική επικοινωνία.
• Να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες σε όλα τα Προγράμματα Εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, όπως Word, Excel, PowerPoint και Databases.
• Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σε σχέση με την τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
• Να κατανοήσουν επαρκώς τους κανόνες που διέπουν τη σύγχρονη οικονομία.
• Να κατανοήσουν τις νομικές και ηθικές πτυχές της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες της σωστής επικοινωνίας στο επαγγελματικό περιβάλλον.
• Να κατανοήσουν την αξία της σωστής οργανωτικής συμπεριφοράς με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης.
• Να κατανοήσουν τη σημασία της Διοίκησης και να γνωρίσουν τις διάφορες διοικητικές θεωρίες και οργανωτικές δομές.
• Να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σε σχέση με τη θεωρία και την πρακτική του Μάρκετινγκ.
• Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και πρακτικές των Δημοσίων Σχέσεων, καθώς επίσης και την αξία εφαρμογής τους.
• Να κατανοήσουν την αξία της σωστής διαχείρισης του χρόνου, η οποία θα τους οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους τόσο κατά την διάρκεια της φοίτησής τους, όσο και αργότερα στην επαγγελματική τους ζωή.
• Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σε σχέση με την Ασφάλεια και Υγεία στο επαγγελματικό περιβάλλον.
• Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις αρχές της επιχειρηματικότητας και της δημιουργικότητας στο χώρο εργασίας τους.
• Τέλος, να δώσει την ευκαιρία στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες να εκπαιδευτούν και να εργαστούν σε πραγματικούς οργανισμούς μέσα στα πλαίσια των μαθημάτων Πρακτική Εξάσκηση, έτσι ώστε η θεωρία να συνδυασθεί με την πράξη με απώτερο στόχο την απόκτηση εμπειριών που θα τους βοηθήσουν σημαντικά στη μελλοντική σταδιοδρομία και ανέλιξή τους.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Με την απόκτηση του διπλώματος σου δίνεται η ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας απόκτηση πτυχίου Bachelor στην Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αυτό το επαγγελματικό πτυχίο σου προσφέρει τις απαραίτητες δεξιότητες για να υποστηρίξεις τις ανάγκες της διεύθυνσης ενός γραφείου ώστε να ανταποκρίνεσαι με επαγγελματισμό στις ανάγκες των πελατών σου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Μετά τη συμπλήρωση του προγράμματος, έχεις την ευκαιρία να εργοδοτηθείς τόσο στην Κυπριακή Κυβέρνηση και τους ημικρατικούς οργανισμούς καθώς επίσης και στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόγραμμα Σπουδών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

OFAD-115 Εισαγωγή στην Πληκτρολόγηση
OFAD-109Α Πρακτική Γραφείου Ι
ΑCCT-110 Λογιστική I
COMP-122 Windows/Excel
BENG-122 Αγγλική Γλώσσα ΙI
OFAD-106Α Ελληνική Δαχτυλογραφία Ι
OFAD-110Α Πρακτική Γραφείου ΙΙ
OFAD-116Α Αγγλική Δακτυλογραφία I
ACCT-111 Λογιστική II
BENG-123 Αγγλική Γλώσσα ΙΙI
ΟFAD-192 Εθελοντισμός I
OFAD-205Α Ελληνική Δαχτυλογραφία ΙΙ
OFAD-215Α Αγγλική Δακτυλογραφία II
OFAD-225 Εργασιακή Συμπεριφορά
IMGT-281 Εισαγωγή στη Διοίκηση
BENG-124 Αγγλική Γλώσσα ΙV
OFAD-206Α Ελληνική Δαχτυλογραφία ΙΙΙ
OFAD-216Α Αγγλική Δακτυλογραφία ΙΙΙ & Ακουστική
IMKTG-291 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
IBADM 230 Επιχειρηματικό Δίκαιο
COMP-213 Power Point/Internet/e-mail
ΟFAD-292 Εθελοντισμός II
OFAD-291 Πρακτική Εξάσκηση (Καλοκαίρι)

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!