Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Middlesex)

Richard Agini

Εύη Αναστασίου

Χρυσόστομος Χρυσοστόμου

Μαρίνα Χειμωνή

Χάρης Κογετσίδης

Αστέρω Μιχαήλ

Κορνηλία Νικολάου

Χριστόδουλος Παύλου

Ναστάζια Μιχαήλ