Εγκαταστάσεις Λεμεσού

15

To Intercollege Λεμεσού βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και είκοσι περίπου λεπτά από την παραλία…

Οι εγκαταστάσεις και η υποδομή του Intercollege Λεμεσού υποστηρίζουν το ακαδημαϊκό του έργο. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με τα κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα, το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών περιλαμβάνει υπερσύγχρονους υπολογιστές, ενώ η βιβλιοθήκη και το βιβλιοπωλείο προσφέρουν στους φοιτητές πρόσβαση στις πηγές μάθησης. Λειτουργεί επίσης Γυμναστήριο και καφετηρία.

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

68

Ένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι σπουδές στο Intercollege είναι ότι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει αυξήσει τη συλλογή της, με την προσθήκη 20.000 νέων βιβλίων, 39 βάσεων δεδομένων και 700 ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books). Επιπλέον, εξασφάλισε πρόσβαση σε 4.000 ηλεκτρονικά περιοδικά από τους Elsevier και Wiley, αναβάθμισε τον on-line κατάλογο Aleph, εγκατέστησε τη δικτυακή ερευνητική πύλη MetaLib, τον λογισμικό πράκτορα διασύνδεσης πηγών SFX και το λογισμικό RefWorks. Σε ό,τι αφορά στη δικτύωση μεταξύ βιβλιοθηκών, συμμετέχει στον Συλλογικό Κατάλογο Κυπριακών Βιβλιοθηκών, σε Υπηρεσία Δανειστικής Βιβλιοθήκης μαζί με τα άλλα 3 μη κρατικά πανεπιστήμια, μια μικρή κοινοπραξία και στην ΚΕΒΕΠ (Κυπριακή Ένωση Βιβλιοκονόμων – Επιστημών Πληροφόρησης).
Οι βιβλιοθήκες του Intercollege είναι συνδεδεμένες με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και έτσι οι φοιτητές μπορούν να έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στον κατάλογο και να παραγγείλουν βιβλία που ενδεχομένως να μην υπάρχουν στην τοπική Βιβλιοθήκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική πρόσβαση στη βιβλιοθήκη μπορεί να γίνει από τους φοιτητές και όταν βρίσκονται εκτός Κολεγίου.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

59

Οι φοιτητές μπορούν να προμηθεύονται τα βιβλία των μαθημάτων τους και άλλο εκπαιδευτικό υλικό από το Βιβλιοπωλείο του κολεγίου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

102

Η πλειοψηφία των μαθημάτων που αφορούν στην πληροφορική και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές διδάσκονται σε τρία εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία είναι εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα και λογισμικό. Τα εργαστήρια μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται από όλους τους φοιτητές για σκοπούς μελέτης.