Προγράμματα2020-06-15T08:42:28+00:00

Προγράμματα

Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

  • Μικρής Διάρκειας Προγράμματα, τόσο μονοεπιχειρησιακά όσο και πολυεπιχειρησιακά, που καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων σε διάφορους τομείς οργανισμών και επιχειρήσεων. Τα προγράμματα αυτά συνήθως επιχορηγούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).
  • Εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για ικανοποίηση αναγκών συγκεκριμένου επαγγελματικού συνδέσμου, οργανισμού ή επιχείρησης. Τα προγράμματα αυτά δυνατόν να επιχορηγηθούν από την ΑνΑΔ.
  • Εξατομικευμένη κατάρτιση για όσους επιθυμούν ατομική υποστήριξη και προσοχή και έχουν εξειδικευμένες ανάγκες κατάρτισης.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: www.unic.ac.cy/tdunit