Γιατί στο Intercollege;

Το Intercollege διαθέτει την τεράστια συσσωρευμένη γνώση και τεχνογνωσία του, για την εξυπηρέτηση των Κυπριακών οργανισμών και επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών. Η μονάδα Consultancy είναι ο βραχίονας που φέρνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες των καθηγητών μέσα στην επιχείρηση σας, για να εξυπηρετήσουν τις δικές σας ανάγκες για ανασύνταξη, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Η μονάδα δραστηροποιείτε και στην Ελλάδα με την υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης και έχει δημιουργήσει ένα ευρύ πελατολόγιο, στο οποίο περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα οργανισμών/επιχειρήσεων της Ελληνικής αγοράς. Η γκάμα των υπηρεσιών και προγραμμάτων της, εμπλουτίζεται συνεχώς, καθώς και οι συνεργασίες της με ονόματα κολοσσούς με πανευρωπαϊκή εμβέλεια.