Ευρωπαϊκά Έργα

Το Intercollege συμμετέχει είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος σε μια σειρά στοχευμένων ευρωπαϊκών έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με κάθε έργο, παρακαλώ συνδεθείτε με τις ιστοσελίδες όπως αναφέρονται παρακάτω.

2018-2020

2016-2018

2015-2017

2014-2016

2013-2015

2012-2014