Γιατί στο Intercollege;

Το Intercollege διαθέτει την τεράστια συσσωρευμένη γνώση και τεχνογνωσία τους, για την εξυπηρέτηση των Κυπριακών οργανισμών και επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών. Η μονάδα Consultancy είναι ο βραχίονας που φέρνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες των καθηγητών μέσα στην επιχείρηση σας, για να εξυπηρετήσουν τις δικές σας ανάγκες για ανασύνταξη, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα