Κατάρτιση (Για Επιχειρήσεις)

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το Intercollege διαθέτουν την τεράστια συσσωρευμένη γνώση και τεχνογνωσία τους, για την εξυπηρέτηση των Κυπριακών οργανισμών και επιχειρήσεων, δημόσιων και ιδιωτικών. Η μονάδα Consultancy and Training Services είναι ο βραχίονας που φέρνει τις γνώσεις και τις εμπειρίες των καθηγητών μέσα στην επιχείρηση σας, για να εξυπηρετήσουν τις δικές σας ανάγκες για ανασύνταξη, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.

Στις σημερινές σκληρές συνθήκες της αγοράς, οι ηγεσίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων χρειάζονται εξειδικευμένη ενίσχυση σε καίρια θέματα οργάνωσης, συνεργασίας, κινητοποίησης, επικοινωνίας, στρατηγικής, διοίκησης, διαχείρισης πόρων, συστημάτων, εφαρμογών νέων τεχνικών και νέων τεχνολογιών. Το Intercollege είναι εδώ για τις ανάγκες σας – μικρές και μεγάλες – σε εκπαίδευση και τις ανάγκες σας σε Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Για να σας στηρίξει στη δημιουργία και εφαρμογή ενός νέου σχεδίου δράσης, επέκτασης ή αναδιοργάνωσης.

Οι επιλεγμένοι καθηγητές και εμπειρογνώμονες που θα σας εξυπηρετήσουν βρίσκονται στην αιχμή της ειδικότητας τους, με άριστες ανώτατες σπουδές, ενασχόληση με ερευνητικά έργα, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Δέσμευσή μας είναι η εξυπηρέτηση σας με Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα, Εμπιστευτικότητα.

Μιλήστε με τη μονάδα Consultancy and Training Services στα τηλέφωνα 22-842577, 22-842500 ή στο e-mail kone.m@intercollege.ac.cy για να διευθετήσουμε μια συνάντηση γνωριμίας.