Φαρμακείο Αντώνη Φερεκύδη

Το Φαρμακείο Αντώνη Φερεκύδη στην Παλλουριώτισσα (Λευκωσία) αναζητεί άμεσα Αισθητικό για πλήρη απασχόληση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Δίπλωμα Αισθητικής
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Ικανότητα να εργάζεται αυτόνομα και εκμάθησης των προϊόντων του Φαρμακείου στον κλάδο της Αισθητικής
  • Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να αποστείλουν βιογραφικό στο email pharma.ferekides@cytanet.com.cy με την ένδειξη <ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ>.

To apply for this job email your details to pharma.ferekides@cytanet.com.cy