Καλή Υγιεινή Πρακτική

Ζητήστε Πληροφορίες

Όνομα

Επίθετο

Ηλ.διεύθυνση (e-mail)

Τηλέφωνο

Με την υποβολή αυτής της φόρμας, αναγνωρίζω ότι το Intercollege μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

Καλή Υγιεινή Πρακτική

Μέσα στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας για εγκαθίδρυση καλών πρακτικών διεύθυνσης της κάθε επισιτιστικής επιχείρησης, το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Καλή Υγιεινή Πρακτική», κρίνεται ως απαραίτητο εχέγγυο ποιοτικής και υγιεινής λειτουργίας των επισιτιστικών διεργασιών τους. Η εκπαίδευση επί του συγκεκριμένου θέματος, είναι και βασική απαίτηση της νομοθεσίας ως προς την εφαρμογή του HACCP και συμμόρφωση με τη νομοθεσία όλων των επισιτιστικών επιχειρήσεων.

Κύρια μέριμνα της διεύθυνσης της κάθε επισιτιστικής επιχείρησης είναι η ασφάλεια και υγιεινή των τροφίμων που παράγουν για τους πελάτες τους. Η προσήλωση και η εφαρμογή καλής υγιεινής πρακτικής από όλο το προσωπικό της κάθε επισιτιστικής επιχείρησής είναι υποχρέωσή τους για συμμόρφωση με τον «Κανονισμό (ΕΚ) Αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων».

ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Μετά το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες να καταστούν ικανοί να έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση στο αντικείμενο της Υγιεινής των Τροφίμων, να γνωρίζουν πως να προστατεύουν τα παραγόμενα εδέσματα και τους εαυτούς τους από πιθανή τροφική δηλητηρίαση, να πληρούν τις προϋποθέσεις για προσωπική υγιεινή, να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις των κανονισμών του νόμου «Κανονισμός (ΕΚ) Αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Επιχειρηματίες ή ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων, διευθυντές, τμηματάρχες ξενοδοχειακής ή επισιτιστικής επιχείρησης, μάγειρες, ζαχαροπλάστες, αρτοποιοί, τραπεζοκόμοι, μπαρίστες, χειριστές τροφίμων, αποθηκάριοι.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Περιλαμβάνει: Διάλεξη, συζήτηση, πρακτική εργασία σε ομάδες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, Χαρτοπίνακας, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και διασκόπιο.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
Ελληνικά

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Παρουσιολόγιο ΑνΑΔ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τήρηση παρουσιολογίου, Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτή, Αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες για την γενική οργάνωση και εκτέλεση του σεμιναρίου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Με το τέλος του προγράμματος θα απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στους συμμετέχοντες. Στο κάθε πιστοποιητικό πέραν των άλλων βασικών στοιχείων που θα συμπεριλαμβάνει θα αναγράφεται ότι το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Θα ανακοινωθεί αργότερα
Συνολική διάρκεια: 8 ώρες

ΤΟΠΟΣ:
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας/ Intercollege

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:
Νικόλας Ορφανίδης

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
Αρχικό Κόστος Κόστος μετά την επιχορήγηση
€150 €54
*Μειωμένο δικαίωμα συμμετοχής για άνεργους, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Intercollege/Μονάδα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Φανή Παπαμιχαήλ
Τηλ.: 22 842571
Φαξ: 22 842555
Email: papamichael.f@unic.ac.cy

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!