Βιβλιοθήκη

Οι φοιτητές του Κολεγίου έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη έχοντας έτσι πρόσβαση σε μια μεγάλη πηγή ακαδημαϊκής γνώσης.

Μέσω του πιο κάτω συνδέσμου μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.
https://www.library.unic.ac.cy/