Φοιτητική Ένωση

Η Φοιτητική Ένωση βρίσκεται στο κέντρο όλων των δραστηριοτήτων του Κολεγίου. Αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των φοιτητών και την εμπλοκή τους στην Κολεγιακή κοινότητα.

Η Φοιτητική Ένωση εκλέγεται ετήσια από τους φοιτητές και αντιπροσωπεύει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα ολόκληρων των φοιτητών, σε θέματα που αφορούν την πρόνοια, την πολυπολιτισμικότητα και την ποιότητα σπουδών, στη Διεύθυνση, στους καθηγητές και στη Διοίκηση του Κολεγίου.