Σταδιοδρομία & Καριέρα

Στα πλαίσια λειτουργίας του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας, παρέχονται πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση στους φοιτητές και απόφοιτους, για θέματα καριέρας, σταδιοδρομίας και εργοδότησης. Το Γραφείο διοργανώνει εξειδικευμένα εργαστήρια, συναντήσεις και σεμινάρια για τα θέματα αυτά. Στόχος η απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες στην αγορά εργασίας, καθώς και η προσφορά ευκαιριών εργοδότησης σε μερικής ή πλήρους απασχόλησης εργασίας.

1.1. Συμβουλές & Καθοδήγηση
Προετοιμασία και βοήθεια δημιουργίας επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών.

1.2. Θέσεις Πρακτικής Άσκησης
Βοήθεια στην εύρεση ευκαιριών πρακτικής άσκησης, οπού αυτό απαιτείται στο πλαίσιο του εκάστοτε προγράμματος σπουδών.

1.3. Υπηρεσίες προς Απόφοιτους
Στήριξη μέσω επικοινωνίας με τους απόφοιτους, και παροχή βοηθείας όσον αφορά θέματα εργασίας και συμβουλές εργοδότησης.

1.4. Θέσεις Εργασίας
Ύπαρξη βάσης δεδομένων εταιρειών εκτός του Intercollege, στις οποίες υπάρχει ζήτηση εργασίας. Πρόσβαση στη βάση δεδομένων έχουν όλοι οι φοιτητές μέσω του student Intranet τους. https://www.intranet.intercollege.ac.cy/default.asp

1.5. Σεμινάρια/Εκδηλώσεις/Εργαστήρια
Διεξαγωγή διαφόρων σεμιναρίων ή/και εκδηλώσεων με στόχο την αύξηση πιθανοτήτων εργοδότησης (Εργαστήριο Επαγγελματικής Παρουσίασης). Οι φοιτητές του Intercollege μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν σεμινάρια και εργαστήρια που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, όσον αφορά Συγγραφή βιογραφικού σημειώματος (CV), Τεχνικές Συνεντεύξεων, Διαχείριση χρόνου, Διαχείριση άγχους, Αυτοπεποίθηση, Έρευνα Online, Τεχνικές παρουσίασης PowerPoint, Συγγραφής εκθέσεων κλπ.

1.6. Ενισχυτική Διδασκαλία (Tutoring)
Παροχή ακαδημαϊκής και πρακτικής στήριξης στους φοιτητές του Intercollege, μέσω της διαδικασίας της ενισχυτικής διδασκαλίας, όπου ένας παλαιότερος φοιτητής ή ακόμα και απόφοιτος, βοηθά νεαρότερους φοιτητές σε μαθήματα όπου αντιμετωπίζονται δυσκολίες ή αδυναμίες.

1.7. Ετήσια Έκθεση Επαγγελμάτων
Οργάνωση έκθεσης Επαγγελμάτων σε ετήσια βάση. Μια σπουδαία ευκαιρία για μαθητές, φοιτητές και απόφοιτους να συναντήσουν πιθανούς εργοδότες της βιομηχανίας που τους ενδιαφέρει, καθώς και να διευρύνουν τους ορίζοντες εργοδότησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ αποταθείτε στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του Intercollege:
Φανή Παπαμιχαήλ, papamichael.f@intercollege.ac.cy