Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας

Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους φοιτητές σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και καθοδήγησης, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης, ζητήματα σπουδών και επαγγελματικής-ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας, αλλά και ενημέρωσης/καθοδήγησης όσον αφορά σε θέματα στέγασης, σίτισης, ένταξης σε ομίλους ή/και αθλητικές δραστηριότητες.

Πρόσθετα, στις υπηρεσίες του Γραφείου εντάσσονται δημοσιεύσεις φοιτητών και καθηγητών, συνεχής ενημέρωση προς όλους τους ενδιαφερόμενους για τις διάφορες δραστηριότητες και τα νέα του Κολεγίου, καθώς και οργάνωση και εμπλοκή σε εκδηλώσεις και δράσεις κοινωνικού περιεχομένου και προσφοράς.

Πρωταρχικός στόχος του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας είναι η επιτυχής ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών μέσα σε πλαίσιο ομαλής φοιτητικής ζωής, η στήριξη τους σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο, η προετοιμασία των αποφοίτων μας για είσοδο τους στην αγορά εργασίας, αλλά και η σωστή προώθηση των δραστηριοτήτων του Κολεγίου μας.