Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Διοίκηση Επιχειρήσεων  (Γενική Διοίκηση)

Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.)
Κρατική χορηγία

Η λειτουργία, η αποτελεσματικότητα, η ανάπτυξη και η επιτυχία μιας επιχείρησης στηρίζεται στους διευθυντές τμημάτων, οι οποίοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους και κυρίως με την προσωπικότητά τους. Γνωστοί και ως managers, είναι πάντοτε χρήσιμοι, περιζήτητοι και καλά αμειβόμενοι, σε ένα επάγγελμα με μεγάλη προοπτική και δυναμική εξέλιξη. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική εξάσκηση με έμφαση στα θέματα και στις τεχνικές που απαιτούνται στις επιχειρήσεις σήμερα.

Διάρκεια: 2 χρόνια
Τοποθεσία: Intercollege Λεμεσού

Σκοπός του Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν έννοιες και μοντέλα της Διοίκησης σε πραγματικά εργασιακά περιβάλλοντα, να κατανοούν καλύτερα τους παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση των εργαζομένων και να καταλαβαίνουν την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος πάνω στην επιχείρηση. Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν θα μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργία και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Τι θα μάθω;

  • Τους τρόπους λειτουργίας μιας επιχείρησης
  • Τους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση μπορεί/πρέπει να διοικείται και να αναπτύσσεται
  • Τους τρόπους με τους οποίους ένας μάνατζερ παίρνει αποφάσεις
  • Πώς να αξιολογείς την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος πάνω στην επιχείρηση
  • Πώς να χρησιμοποιείς διάφορα εργαλεία (π.χ. λογιστικές, οικονομικές και νομικές γνώσεις, ποσοτικές μεθόδους, ηλεκτρονικούς υπολογιστές) για να λειτουργείς αποτελεσματικά ως μάνατζερ.

Περαιτέρω Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Λεμεσό για την απόκτηση Πτυχίου Business Administration του Πανεπιστημίου του Middlesex του Ηνωμένου Βασιλείου, με το οποίο το Κολέγιο έχει συνάψει συμφωνία.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική γλώσσα. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας μέσα στο σημερινό περιβάλλον θεωρείται απαραίτητη και βοηθά στη γρηγορότερη επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων (π.χ. στη Λεμεσό, όπως είναι γνωστό λειτουργούν πολλές ξένες επιχειρήσεις που προσφέρουν καλές αμοιβές, αλλά απαιτούν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας). Το Intercollege Λεμεσού διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης φοιτητών που δυσκολεύονται ή ανησυχούν για τα Αγγλικά τους.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Με την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες στις κύριες θεματικές ενότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι κάτοχοι του Διπλώματος μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε διάφορες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, σε ναυτιλιακές/ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες, πολυεθνικές εταιρείες, σε τράπεζες/χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ. Μπορούν βεβαίως να εργαστούν και ως ελεύθεροι επαγγελματίες δημιουργώντας τη δική τους επιχείρηση.

Πρόγραμμα Σπουδών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα του προγράμματος κατανέμονται ενδεικτικά όπως φαίνεται πιο κάτω.

Το πλήρες πρόγραμμα βρίσκεται εδώ.

Έτος 1

Εξάμηνο 1

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 ACCT-110 Accounting I 6
2 ECON-261 Principles of Microeconomics 6
3 MATH-160A College Algebra 6
4 COMP-150 Microterminal Applications 6
5 ENGL-100 Basic Writing 6

Εξάμηνο 2

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 ACCT-111 Accounting II 6
2 ECON-262 Principles of Macroeconomics 6
3 MGT-281 Introduction to Management 6
4 PSY-110 General Psychology I 6
5 ENGL-101 English Composition 6

Έτος 2

Εξάμηνο 3

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 ACCT-211 Managerial Accounting 6
2 BADM-250 International Business 6
3 MKTG-291 Marketing 6
4 MATH-220N Statistics 6
5 PSY-111 General Psychology II 6

Εξάμηνο 4

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 BADM-230 Business Law 6
2 BADM-260 Business Internship 6
3 MGT-295 Human Resource Maanagement 6
4 COMP-151A Fundamental Concepts of Computer and Info. Technology 6
5 BADM-231 Business Communications 6
Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!