Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου

Request Information
Διαχείριση Γραφείου – Μειωμένα Δίδακτρα €3,450

Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.)
Κρατική χορηγία

Ο ρόλος του/της σύγχρονης γραμματέως έχει αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια  και τα καθήκοντα που καλείται να διεκπεραιώσει είναι πολλά και ποικίλα. Γι αυτό είναι απαραίτητο να έχει γνώσεις και δεξιότητες σε διάφορους τομείς – όπως, για παράδειγμα, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, την προφορική και γραπτή επικοινωνία, την οργάνωση και διαχείριση χρόνου, τη χρήση του διαδικτύου και φυσικά την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Αναγνωρίζοντας τις προοπτικές εργοδότησης που προσφέρουν οι υπεράκτιες εταιρείες που λειτουργούν στη Λεμεσό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας έτσι που οι απόφοιτοί του να μπορούν να εργάζονται μέσα σε διεθνή περιβάλλοντα με άνεση.

Διάρκεια: 2 χρόνια
Τοποθεσία: Intercollege Λεμεσού

Σκοπός Προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων έτσι που οι απόφοιτοί του να μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά ως Προσωπικοί Βοηθοί (Personal Assistants) ή Εκτελεστικοί Γραμματείς (Executive Secretaries).

Τι θα μάθω;

  •  Τον τρόπο που λειτουργούν οι σύγχρονοι οργανισμοί*
  • Τον τρόπο λειτουργίας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού γραφείου*
  • Τα καθήκοντα και τις ευθύνες της σύγχρονης γραμματέως (αρχειοθέτηση, διοργάνωση συσκέψεων, συνεδριών, διαχείριση χρόνου κτλ)
  • Τα καθήκοντα και τις ευθύνες της Υπεύθυνης Γραφείου και της Προσωπικής Βοηθού
  • Γρήγορη και ορθή δακτυλογράφηση
  • Προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που είναι χρήσιμα σε μια σύγχρονη γραμματέα**
  • Αποτελεσματική προφορική και γραπτή επικοινωνία**
  • Καλά Αγγλικά (χρήσιμα για εργοδότηση σε ξένες επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Κύπρο)

*To πρόγραμμα περιλαμβάνει και πρακτική εξάσκηση

**Οι φοιτητές/φοιτήτριες του προγράμματος μπορούν να παρακαθίσουν σε εξωτερικές εξετάσεις όπως, για παράδειγμα, τις Κυβερνητικές, του LCCI (text production), και ΕCDL

Περαιτέρω Προοπτικές

Για όσους και όσες το επιθυμούν υπάρχει δυνατότητα για επιπρόσθετες σπουδές έτσι που να ολοκληρωθεί η κατάρτιση τους στους τρόπους λειτουργίασς των επιχειρήσεων.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν είτε στον ιδιωτικό είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δημόσια υπηρεσία, τοπική αυτοδιοίκηση, ημικρατικοί οργανισμοί). Η κατάρτιση που παίρνουν οι φοιτητές του προγράμματος και οι δεξιότητες που αποκτούν στην Αγγλική γλώσσα τους επιτρέπει να διεκδικήσουν καλύτερα θέσεις σε ξένες εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο. Το Κολέγιο διαθέτει Υπηρεσία Επαγγελματικής Αποκατάστασης των Φοιτητών του και τους βοηθά στην εξεύρεση εργασίας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα του προγράμματος κατανέμονται ενδεικτικά όπως φαίνεται πιο κάτω.

Το πλήρες πρόγραμμα βρίσκεται εδώ.

Έτος 1

Εξάμηνο 1

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 OFAD-100 Introduction to Keyboarding 4
2 OFAD-109A Office Practice I 6
3 OFAD-212 Internet and Email Essentials 6
4 OFAD-112 Word Processing 6
5 BENG-121 Professional English I 6
6 ACCT-110 Accounting I 6

Εξάμηνο 2

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 OFAD-106A Elementary Greek Text Production 4
2 OFAD-110A Office Practice II 6
3 OFAD-116A English Text Production I 6
4 CTEC-153 Spreadsheets 6
5 BENG-122 Professional English II 6

Έτος 2

Εξάμηνο 3

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 OFAD-205A Intermediate Greek Text production 6
2 OFAD-215A English Text Production 4
3 OFAD-225A Office Behaviour 6
4 BENG-123 Professional English III 6
5 PSY-110 General Psychology I 6

Εξάμηνο 4

A/A Course Code Course Name Number of ECTS
1 OFAD-206A Advanced Greek Text Production 6
2 OFAD-216A English Text Production III 4
3 OFAD-245A Office Administration I 6
4 OFAD-111 Presentation Graphics 6
5 BENG-124 Professional English IV 6
6 OFAD-291 Secretarial Practicum 2

Εγγραφείτε Τώρα!

Οι Εγγραφές Άρχισαν!

Εγγραφείτε σήμερα και συμπληρώστε την online αίτηση, για να αρχίσετε τη διαδικασία εισδοχής!
Εγγραφείτε Τώρα!