Πτυχία – Intercollege

||Πτυχία - Intercollege

Ναυτική Μηχανική

4-ετές Πρόγραμμα Σπουδών στη Ναυτική Μηχανική Το πρόγραμμα Ναυτικής Μηχανικής στην ΝΑΚ στοχεύει στην εκπαίδευση Υπεύθυνων Μηχανικών σε εμπορικά πλοία, βάσει των προτύπων της Διεθνούς Σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Προστασίας Ναυτικών). Με την ολοκλήρωση των 4-ετών σπουδών, οι οποίες [...]

Ναυτική Μηχανική2020-03-17T09:32:35+00:00

Ναυτική Επιστήμη

4-ετές Πρόγραμμα Σπουδών στη Ναυτική Επιστήμη Το πρόγραμμα Ναυτικής Επιστήμης στην ΝΑΚ στοχεύει στην εκπαίδευση Αξιωματικών Καταστρώματος σε εμπορικά πλοία, βάσει των προτύπων της Διεθνούς Σύμβασης STCW (κώδικας Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών Ναυτικών). Με την [...]

Ναυτική Επιστήμη2020-03-17T09:14:35+00:00

Αισθητική – Πτυχίο

Απόκτησε Πτυχίο Αισθητικής στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου Πτυχίο Αισθητικής Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: 4 έτη Πλήρης 240 Ελληνικά Intercollege Αξιολογημένος – Πιστοποιημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π) Κρατική Χορηγία Η συνεχής [...]

Αισθητική – Πτυχίο2020-03-05T13:07:55+00:00

Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών – Πτυχίο

Πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημιακού επιπέδου σύμφωνα με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) Πτυχίο: Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: 4 έτη Πλήρης 240 Ελληνικά Intercollege Το Πτυχίο Διεύθυνσης Επισιτιστικών Τεχνών σε [...]

Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών – Πτυχίο2020-02-07T08:07:40+00:00