Προγράμματα στην Ελληνική

||Προγράμματα στην Ελληνική

Αισθητική – Πτυχίο

Απόκτησε Πτυχίο Αισθητικής στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου Πτυχίο Αισθητικής Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: 4 έτη Πλήρης 240 Ελληνικά Intercollege Αξιολογημένος – Πιστοποιημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π) Κρατική Χορηγία Η συνεχής [...]

Αισθητική – Πτυχίο2020-03-05T13:07:55+00:00

Μηχανική Αυτοκινήτου – Δίπλωμα

Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου Μηχανική Αυτοκινήτου – Δίπλωμα Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: 2 έτη Πλήρης 120 Ελληνικά Intercollege Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη και οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα αυτοκίνητα απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. [...]

Μηχανική Αυτοκινήτου – Δίπλωμα2020-02-13T09:43:15+00:00

Μηχανική Αυτοκινήτου – Ανώτερο Δίπλωμα

Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου Μηχανική Αυτοκινήτου – Ανώτερο Δίπλωμα Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: 3 έτη Πλήρης 180 Ελληνικά Intercollege Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη και οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα αυτοκίνητα απαιτούν [...]

Μηχανική Αυτοκινήτου – Ανώτερο Δίπλωμα2020-02-04T12:44:11+00:00

Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών – Πτυχίο

Πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημιακού επιπέδου σύμφωνα με το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) Πτυχίο: Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: 4 έτη Πλήρης 240 Ελληνικά Intercollege Το Πτυχίο Διεύθυνσης Επισιτιστικών Τεχνών σε [...]

Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών – Πτυχίο2020-02-07T08:07:40+00:00

Επισιτιστικές Τέχνες – Δίπλωμα

Επισιτιστικές Τέχνες - Δίπλωμα Δίπλωμα στις Επισιτιστικές Τέχνες Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: 2 έτη Πλήρης 120 Ελληνικά / Αγγλικά Intercollege Το πρόγραμμα Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege, στηρίζεται σε σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα επαγγελματικής εκπαίδευσης και [...]

Επισιτιστικές Τέχνες – Δίπλωμα2020-02-04T12:51:30+00:00

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Δίπλωμα

Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων - Δίπλωμα Αξιολογημένος - Πιστοποιημένος κλάδος σπουδών από το ΔΙΠΑΕ Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: 2 έτη Πλήρης 132 Ελληνικά Intercollege Το πρόγραμμα “Τεχνικός Μηχανολογικών [...]

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Δίπλωμα2020-02-04T12:57:26+00:00