Διπλώματα (2 έτη)

||Διπλώματα (2 έτη)

Λογιστική – Δίπλωμα (Λεμεσός)

Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.) Κρατική χορηγία Οι σύγχρονες επιχειρήσεις χρειάζονται καλά καταρτισμένα άτομα που θα στελεχώνουν τα λογιστήρια και τα οικονομικά τους τμήματα. Βασίζονται επίσης στην ποιότητα και τον επαγγελματισμό των ελεγκτών τους, οι οποίοι διενεργούν τους προβλεπόμενους ελέγχους αλλά και παρέχουν συμβουλές για την παραπέρα πορεία [...]

Λογιστική – Δίπλωμα (Λεμεσός)2019-06-13T15:25:44+00:00

Μηχανική Αυτοκινήτου – Δίπλωμα

Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου Μηχανική Αυτοκινήτου – Δίπλωμα Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: 2 έτη Πλήρης 120 Ελληνικά Intercollege Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη και οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται στα αυτοκίνητα απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις. [...]

Μηχανική Αυτοκινήτου – Δίπλωμα2020-02-13T09:43:15+00:00

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενική Διοίκηση) – Δίπλωμα (Λεμεσός)

Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου Διοίκηση Επιχειρήσεων  (Γενική Διοίκηση) Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.) Κρατική χορηγία Η λειτουργία, η αποτελεσματικότητα, η ανάπτυξη και η επιτυχία μιας επιχείρησης στηρίζεται στους διευθυντές τμημάτων, οι οποίοι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο [...]

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Γενική Διοίκηση) – Δίπλωμα (Λεμεσός)2019-08-06T15:33:09+00:00

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάρκετινγκ) – Δίπλωμα (Λεμεσός)

Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Μάρκετινγκ) Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.) Κρατική χορηγία Στο σύγχρονο κόσμο, το Μάρκετινγκ επηρεάζει ουσιαστικά τον τρόπο ζωής, τις αντιλήψεις και την καθημερινότητά μας. Το Μάρκετινγκ ως φιλοσοφία αποσκοπεί στο να χτίσει [...]

Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μάρκετινγκ) – Δίπλωμα (Λεμεσός)2019-06-13T15:23:42+00:00

Επισιτιστικές Τέχνες – Δίπλωμα

Επισιτιστικές Τέχνες - Δίπλωμα Δίπλωμα στις Επισιτιστικές Τέχνες Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: 2 έτη Πλήρης 120 Ελληνικά / Αγγλικά Intercollege Το πρόγραμμα Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege, στηρίζεται σε σύγχρονα Ευρωπαϊκά πρότυπα επαγγελματικής εκπαίδευσης και [...]

Επισιτιστικές Τέχνες – Δίπλωμα2020-02-04T12:51:30+00:00

Διεύθυνση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων – Δίπλωμα (Λεμεσός)

Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου Διεύθυνση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Σπουδών Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.) Κρατική χορηγία Είναι γνωστό ότι ο τουρισμός και η ξενοδοχειακή βιομηχανία αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους τομείς εσόδων της οικονομίας μας αλλά και έναν τομέα [...]

Διεύθυνση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων – Δίπλωμα (Λεμεσός)2019-06-13T15:23:40+00:00

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Δίπλωμα

Σπούδασε στο Κορυφαίο Κολέγιο της Κύπρου Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων - Δίπλωμα Αξιολογημένος - Πιστοποιημένος κλάδος σπουδών από το ΔΙΠΑΕ Διάρκεια Σπουδών: Μέθοδος φοίτησης: Μονάδες ECTS: Γλώσσα Διδασκαλίας: Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων: 2 έτη Πλήρης 132 Ελληνικά Intercollege Το πρόγραμμα “Τεχνικός Μηχανολογικών [...]

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Δίπλωμα2020-02-04T12:57:26+00:00